Polacy mają coraz większy apetyt na młode ziemniaki. Ale stawiają też coraz wyższe wymagania co do ich jakości. Zwracają uwagę nie tylko na dobry smak, ale także szereg innych cech, jak chociażby kształt bulw, kolor i konsystencja miąższu po ugotowaniu, czy skłonność do ciemnienia.

Oczekiwania rolników też nie są małe. Odmianę musi charakteryzować bardzo dynamiczny wzrost i szybkie tempo nagromadzania plonu. Udział bulw dużych powinien być jak największy. Sprzedać je najłatwiej, a cena jest najwyższa. Z powyższych względów uprawa ziemniaków na wczesny zbiór nie może być oparta o przypadkowo dobraną odmianę. Aby ułatwić jej wybór, przedstawiamy krótką charakterystykę ziemniaków z tej grupy wczesności.

Hodowla ziemniaka Zamarte

Odmiany oferowane w dużej ilości: Korona i Kuklik. Dostęp do materiału sadzeniakowego Gracji i Omana będzie ograniczony ze względu na wysoką jego sprzedaż jesienią ubiegłego roku. Nie można już liczyć na wiosenny zakup sadzeniaków takich odmian, jak: Aruba, Bila, Benek, Eugenia. Można na nie składać zamówienia, ale ich realizacja nastąpi dopiero jesienią.

KORONA – odmiana z 2002 roku, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. Bulwy są bardzo duże, okrągłoowalne, o gładkiej i żółtej skórce oraz jasnożółtym miąższu. Oczka zagłębione są bardzo płytko. W doświadczeniach COBORU jest to najplenniejsza odmiana w tej grupie wczesności. Plonem regularnie przewyższa wzorzec o 25–30 proc. Udział frakcji handlowej w plonie ogólnym – blisko 90 proc. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i dość odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
KUKLIK – zarejestrowana została w 2003 roku. Rośliny wytwarzają bulwy średniej wielkości. Plon handlowy stanowi do 80 proc. zbioru. Owalnopodłużne bulwy mają po przekrojeniu kolor jasnożółty. Zawierają powyżej 14 proc. skrobi, co sprawia, że po ugotowaniu miąższ jest lekko mączysty. Kuklik jest odporny na mątwika ziemniaczanego i dość odporny na choroby wirusowe, natomiast podatny na zarazę ziemniaczaną – formę  liściową.
GRACJA – w uprawie obecna od 2002 roku. Jest odmianą średnio plenną, w tym samym typie kulinarnym, co Kuklik. Ma bulwy okrągłoowalne, o płytko zagłębionych oczkach i żółtym miąższu. Udział plonu handlowego sięga 85 proc. Jej odporność na choroby jest podobna jak poprzedniej odmiany.
OMAN – do uprawy wszedł w 2005 roku. Bulwy ma kształtne, okrągłoowalne, o bardzo płytkich oczkach. Skórka i miąższ zabarwione są na żółto. Z uwagi na niezbyt duże, ale wyrównane kształtem i wielkością bulwy, nadaje się do paczkowania i sprzedaży w większych sklepach. Po ugotowaniu miąższ nie ciemnieje. Pod względem typu kulinarnego Oman należy do ziemniaków lekko mączystych. Jest odmianą odporną na mątwika ziemniaczanego, średnio odporną na wirusy: Y i liściozwoju, oraz wrażliwą na zarazę.