Informacja opublikowana przez COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 25 października 2016 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Dla odmian nowych, zarejestrowanych w latach 2014-2016, przedstawiono także wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych.W zestawieniu ziemniaki zostały podzielone pod względem wczesności odmian. Wzorzec to średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO w poszczególnej grupie wczesności. Wyniki podano w plonie ogólnym oraz plonie skrobii. Które odmiany wypadły najlepiej w tych badaniach? Podajemy poniżej.

Ziemniak – odmiany skrobiowe średniowczesne (wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO).

Plon bulw:
Wzorzec w 2016 r.: 481dt/ha (w 2015r.: 335dt/ha, 2014r.: 391dt/ha, w 2013r.: 402 dt/ha)
W 2016 r. najwyżej plonowały: Pasat 112 proc. wzorca, Zuzanna 110 proc. wzorca, Jubilat 106 proc. wzorca,
Odmiany o najwyższej zawartość skrobi: Boryna 22,8 proc., Kaszub 22,2 proc., Jubilat 21,8 proc.
Plon skrobi:
Wzorzec w 2016 r. : 102,2dt/ha (w 2015r.: 68,55dt/ha, 2014 r.: 75,5dt/ha, w 2013r. 80,1dt/ha)
W 2016 r. najwyższy plon skrobi uzyskano z odmian: Jubilat 109 proc. wzorca, Pasat 108 proc. wzorca, Zuzanna 107 proc. wzorca

Ziemniak– odmiany skrobiowe średniopóźne i późne (wzorzec – średnia z wszystkich odmian badanych w danym roku w doświadczeniach PDO).

Plon bulw:
Wzorzec w 2016 r. : 504 dt/ha (w 2015r.: 363dt/ha, 2014 r.: 460dt/ha, w 2013r. 484dt/ha)
W 2016 r. najwyżej plonowały: Kuras 107 proc. wzorca, Inwestor 101 proc. wzorca, Pasja Pomorska 101 proc. wzorca,
Odmiany o najwyższej zawartość skrobi: Hinga 22,4 proc., Inwestor 21,7 proc., Kuras 20,9 proc.
Plon skrobi:

Wzorzec w 2016 r. : 107,5dt/ha (w 2015r.: 72,4dt/ha, 2014 r.: 86,7dt/ha, w 2013r. 95,8dt/ha)
W 2016 r. najwyższy plon skrobi uzyskano z odmian: Kuras 105 proc. wzorca, Inwestor 103 proc. wzorca, Pasja Pomorska 97 proc. wzorca

 

Podobał się artykuł? Podziel się!