W tym roku powierzchnia uprawy ziemniaków w Polsce wyniosła 373 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 8,2 proc., a w porównaniu z okresem 2001-2005 spadek ten wyniósł ponad 54 proc.. Podczas spotkania podkreślono, że plony ziemniaków szacuje się na rekordowym poziomie 244 dt/ha, wobec 230 dt/ha w roku poprzednim i 181 dt/ha średnio w latach 2001-2005 - podkreślono podczas spotkania producentów ziemniaków z przedstawicielami ministerstwa.

Prognozy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewidują, że w dalszej części sezonu nastąpi wzrost cen ziemniaków. Średnie ceny ziemniaków na targowiskach, w skali całego sezonu, mogą wynieść ok. 0,73 zł/kg i być o 8 - 10 proc. wyższe niż w sezonie 2011/2012. Nieco większy powinien być wzrost cen w obrocie hurtowym, a ich średni poziom może wynieść ok. 0,48 zł/kg i być o ok. 17 proc. wyższy, niż w poprzednim sezonie.

Podczas spotkania przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomnieli, że wszystkim ziemniakom przemieszczanym z Polski do innych państw Unii Europejskiej powinno towarzyszyć zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, nie stwierdzono występowania w nich bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus powodujących bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Podkreślili także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ziemniaki mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich, jeśli miejsce ich produkcji zostało przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Należy zauważyć, że stopień porażenia tą bakterią ziemniaków w Polsce zmniejsza się i tak w 2004 roku wynosił 25 proc., a w 2011 roku 12,35 proc. Jest to jednak wielkość 9. krotnie wyższa, niż średnia pozostałych 26. państw unijnych - podaje ministerstwo rolnictwa.

Krajowy rynek ziemniaków jest rozdrobniony zarówno w zakresie skali produkcji, jak i rodzaju uprawianych odmian - zauważyła wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk.
Zbyt małe jest zorganizowanie producentów ziemniaków - podkreśliła Szalczyk i dodała, że jedyną drogą do osiągnięcia lepszych zysków na tym rynku jest organizowanie się producentów.