Nie bez powodów zalecane jest stosowanie zaprawy insektycydowo-fungicydowej w momencie wysadzania bulw. Zabieg ten ma na celu ograniczyć straty w okresie wschodów roślin. To najskuteczniejsza metoda eliminująca grzyby powodujące rizoktoniozę ziemniaka i stadia larwalne szkodników glebowych.

Najważniejszymi glebowymi szkodnikami ziemniaka są : drutowce (Elateridae) - (larwy chrząszczy sprężykowatych), pędraki (Melolonthinae) – larwy żukowatych oraz niszczyka ziemniaczaka (D. destructor). Rozwój larw, których żerowanie, trwa w glebie, w zależności od gatunku, 2-5 lat (drutowce i pędraki) lub 1-2 lata (gąsienice rolnic). Najczęściej występującym szkodnikiem, wywołującym największe straty są drutowce.

Szkodliwość wymienionych agrofagów związana jest przede wszystkim z uszkodzeniami bulw. Obecność kanałów dyskwalifkuje bulwy jako produkt handlowy.

Aby uniknąć tego uniknąć należy zastosować przykładowe zaprawy:

•         Prestige Forte 370 FS - ( imidachlopryd  + pencykuron) zalecana dawka 60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg ziemniaków. Pierwsza z substancji czynnych działa na szkodniki. Jest to jedyna zaprawa o działaniu owadobójczym zarejestrowana do stosowania w ziemniaku. 

Podobał się artykuł? Podziel się!