Zdecydowana większość zaleceń związanych z odchwaszczaniem buraka cukrowego dotyczy wykonania trzech zabiegów nalistnych, bez względu na fazę rozwojową buraków cukrowych, chwasty natomiast powinny się znajdować w okresie od wschodów do fazy pierwszej pary liści właściwych. Jedyną zmienną w tej metodzie jest termin wykonania pierwszego zabiegu. Zalecane do niego herbicydy można podzielić na dwie podstawowe grupy. Środki o działaniu doglebowym i nalistnym.

Wszystkie środki o działaniu doglebowym są także ujęte w programie do zabiegów powschodowych. Zalecenia ich stosowania na siewki w fazie nie starszej niż pierwsza para liści jest zarazem terminem stosowania na chwasty o bardzo słabo wykształconym systemie korzeniowym, stąd ich wysoka skuteczność po zabiegach nalistnych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować je zgodnie z podstawowym sposobem wnikania do kiełkujących nasion w glebie. Czynnikiem umożliwiającym takie zastosowanie jest wilgotna gleba. W takim środowisku substancje czynne w pełni się aktywizują i eliminują chwasty już przed ich wschodami. Stosowanie ich wymaga znajomości pól i przewidywania spodziewanego zachwaszczenia pod względem składu gatunkowego. Pomocne w tym zakresie są notatki określające ilościowy i botaniczny stan zachwaszczenia przedplonów. Stanowią one wskazówkę, jakich gatunków można się spodziewać na odchwaszczanym areale, obsianym burakiem cukrowym.

Jeżeli dysponujemy odpowiednim czasem między przygotowaniem gleby do siewu a samym siewem, możemy na okres ok. jednego tygodnia przykryć glebę przezroczystą folią, przysypując ją po brzegach ziemią lub obciążając kamieniami. Niektórzy plantatorzy przygotowują sobie w tym celu drewniane ramki o powierzchni m2 obite folią. Są wygodne i łatwo je przenosić z miejsca na miejsce. Pod nimi wytwarza się mikroklimat (cieplej i bardziej wilgotno), co przyspiesza wschody chwastów. Można wtedy określić dominujące ich gatunki i pod ich kątem zastosować odpowiednie herbicydy. Im więcej takich punktów kontrolnych, tym wstępna analiza zachwaszczenia jest bardziej dokładna.