Wybór regulatorów wzrostu przeznaczonych do stosowania w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw ziemniaka jest bardzo mały. Obecnie na rynku znajdują się jedynie dwa preparaty tego typu, posiadające ważne zezwolenie MRiRW: Gro-Stop 300 HN oraz MitoFog 323,5 HN.

Oba środki opierają swoje działanie na tej samej substancji aktywnej: chloroprofamie (związek z grupy karbaminianów). Środki różnią się minimalnie zawartością substancji aktywnej w przeliczeniu na litr. Pierwszy z nich, Gro-Stop, zawiera 300 g chloroprofanu/l, natomiast drugi, MitoFog - 323,5 g/l.

Różnica ta wpływa nie tylko na wielkość zalecanych dawek, ale też na maksymalną liczbę dopuszczalnych zabiegów. Nie ma natomiast wpływu na długość okresu karencji. Czas, który musi upłynąć od ostatniego zabiegu do momentu przeznaczenia ziemniaków do konsumpcji, na paszę, bądź wprowadzenia ich do obrotu wynosi 14 dni.

W przypadku preparatu MitoFog należy również liczyć się z 24-godzinnym okresem prewencji dla ludzi.

Cena detaliczna 5-litrowego opakowania obu środków jest zbliżona i wynosi ok. 733 zł. Koszt jednego zabiegu przy zastosowaniu Gro-Stop 300 HN jest o 25 proc. tańszy (ok. 2,2 zł/t bulw) niż MitoFog 323,5 HN (ok. 2,9 zł/t bulw). Pojedynczy zabieg, w przypadku pierwszego preparatu, zabezpieczy ziemniaki przed kiełkowaniem przez ok. 6 tygodni. Natomiast MitoFog działa od 8 do 16 tygodni, w zależności od terminu wykonania zabiegu, odmiany ziemniaka, wilgotności i temperatury w przechowalni.

W przypadku dłuższego przechowywania, należy więc zwiększyć liczbę zabiegów. Zamgławianie przy użyciu Gro-Stop można powtórzyć 4-krotnie, w 6-tygodniowych odstępach czasu. MitoFog można zastosować maksymalnie 3-krotnie, w 2 lub 3-miesięcznych odstępach czasu. Gro-Stop zatrzyma kiełkowanie bulw przez 6 miesięcy od wykonania pierwszego zabiegu, natomiast MitoFog - od 6 do 9 miesięcy.

W obu przypadkach, 5-litrowe opakowanie regulatora wzrostu, zastosowanego w zalecanej dawce maksymalną liczbę razy, zabezpieczy przed kiełkowaniem ok. 83 t bulw.

W magazynach zamgławianych którymkolwiek z preparatów nie wolno przechowywać sadzeniaków.

Gro-Stop 300 HN (subst. akt. chloroprofam), dawka: 15 ml/t bulw. Cena brutto 5-litrowego opakowania: ok. 729 zł.

MitoFog 323,5 HN (subst. akt. chloroprofam), dawka: 20 ml/t bulw. Cena brutto 5-litrowego opakowania: ok. 736 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!