Zbiór ziemniaków należy wykonać po osiągnięciu pełnej dojrzałości bulw. Nim to nastąpi, trzeba plantację odpowiednio przygotować. Ma to na celu przede wszystkim:
- przyśpieszenie dojrzewania bulw, zwłaszcza odmian średnio późnych i późnych, pozwalające na łatwiejsze oddzielanie bulw od stolonów i zwiększenie ich odporności na uszkodzenia mechaniczne,
- ochronę bulw przed chorobami wirusowymi i zarazą ziemniaka,
- ułatwienie pracy maszyn zbierających i uzyskanie przez to większej wydajności przy mniejszej ich awaryjności,
- uzyskanie wyższego plonu sadzeniaków o lepszej zdrowotności na plantacjach nasiennych.

Niszczenie łęcin
Termin niszczenia łęcin powinien być uzależniony od stanu wegetacji i planowanego terminu zbioru. Zabieg ten wykonuje się na 1–3 tygodnie przed planowanym zbiorem. Zniszczenie naci ułatwia obsychanie i przyspiesza ogrzewanie gleby i bulw, przez co ich naskórek staje się bardziej elastyczny, mniej podatny na uszkodzenia mechaniczne.

Niszczenie łęcin i przygotowanie plantacji do zbioru można przeprowadzić różnymi sposobami:

- metoda mechaniczna – za pomocą rozdrabniacza bijakowego ustawionego w taki sposób, aby bijaki nie uszkadzały redlin, a pracowały na wysokości 8–12 cm do wierzchołka redlin. Mechaniczne zniszczenie łęcin odmian późnych na 3 tygodnie przed zbiorem może prowadzić do obniżenia plonu, lecz uzyska się lepszą zdrowotność bulw, co zapewni lepsze ich przechowywanie. Do mechanicznego niszczenia łęcin można zastosować 2-, 4- i 6-rzędowe rozdrabniacze łęcin dostosowane do szerokości międzyrzędzi. Rozdrabniacze mają bijaki różnej długości, zapewniające rozdrobnienie łęcin na odcinki krótsze niż 10 cm, i umożliwiają dokładne ich zniszczenie i rozdrobnienie, a niekiedy także chwastów zalegających w bruzdach,

metoda chemiczna (defoliacja)  –  polega na oprysku preparatem Reglone. Przy małej masie naci wystarczy dawka 2–3 l/ha, przy dużej masie naci szczególnie odmian średnio późnych, i późnych takich jak: Bzura, Gandawa, Hinga, Inwestor, Jasia, Medea, Neptun, Pokusa, Rudawa, Salto, Sekwana, Skawa, Sonda, Syrena, Ślęza, Umiak, Ursus, Wist, Wolfram, Zagłoba i Zeus wskazany jest podział dawki na dwa opryski w odstępach 3–4 dni. Do pierwszego zabiegu należy zastosować dawkę 3 l/ha, a do drugiego 2 l/ha. Po oprysku defoliantem następuje jeszcze przez mniej więcej 6 dni przyrost plonu i zawartości skrobi wskutek intensywnego przemieszczania asymilatów z liści i łodyg do bulw.