Zbiory buraków cukrowych zbliżają się do końca. Kampania przebiega w tym roku w dobrych warunkach pogodowych. Owszem opady śniegu i przymrozki w ostatnim tygodniu października spowodowały niewielkie opóźnienie zbiorów, ale nie przyczyniły się do obniżenia wielkości i jakości plonów.

- Przewiduje się, że średni plon korzeni wyniesie ok. 62 t/ha i będzie ok. 2 proc. wyższy niż przed rokiem. Zbiory mogą wynieść ok. 11,7 mln t, a polaryzacja jest szacowana na ok. 17,5 proc. Duża podaż dobrej jakości surowca umożliwi produkcję cukru na poziomie ok. 1850 tys. ton. Produkcja będzie znacznie większa od kwoty produkcyjnej (1405,6 tys. ton) - informuje Piotr Szajner w Raporcie rolnym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Podobnie jak przed rokiem wystąpi problem z zagospodarowaniem cukru pozakwotowego, który będzie eksportowany przede wszystkim poza obszar UE.

- Komisja Europejska może zezwolić także na sprzedaż części nadwyżek na rynek UE. Działania te nie rozwiążą jednak problemu nadwyżek podaży, a koncerny cukrownicze prawdopodobnie zdecydują się zaliczyć część cukru pozakwotowego na poczet produkcji w kampanii 2013/2014 - podaje IERiGŻ.

Podobał się artykuł? Podziel się!