Barwy lata, dary jesieni – pod takim hasłem Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku zorganizował festyn, który 16 września odwiedziło kilka tysięcy mieszkańców wsi, a także Torunia i pobliskich miasteczek. Magnesem był bogaty i różnorodny program. Odbyło się bowiem Święto Ziemniaka połączone z XII Krajowymi Dożynkami Ekologicznymi. Towarzyszyły im targi żywności ekologicznej, prezentacja dorobku lokalnych grup działania, konferencja „Regionalny produkt agroturystyczny” oraz konkursy i występy zespołów wokalnych, degustacje potraw wytwarzanych według tradycyjnych regionalnych receptur.

Ekologiczny ziemniak
Dla rolników specjalizujących się w uprawie ziemniaków przeznaczone było seminarium „Uprawa ziemniaków zgodnie z wymogami ochrony środowiska.” Ilość azotu, jaka trafia do wód gruntowych poprzez wymywanie, można ograniczyć prostymi zabiegami agrotechnicznymi. Podstawowa sprawa to sadzenie odmian o niskich wymaganiach nawozowych. Aster, Bartek, Bila, Czapla czy Kuklik nie wymagają więcej niż 90 do 110 kg azotu na hektar. Jednocześnie są to odmiany o podwyższonej odporności na choroby grzybowe, co pozwala ograniczyć chemię w środowisku rolniczym. Warunki, w jakich przeprowadzane są opryski (brak wiatru) i sprawność techniczna opryskiwaczy, istotnie wpływają na stan środowiska. Opryski (zwłaszcza przeciwko stonce) niesprawnym sprzętem, wykonywane w warunkach sprzyjających zwiewaniu preparatu, mogą powodować spustoszenie wśród populacji owadów pożytecznych żyjących na miedzach i skrajach pól. Kolejne zmniejszenie już tej obniżonej dawki azotu (w formie mineralnej) można osiągnąć, uprawiając międzyplony z udziałem roślin motylkowych. Straty składników (a jednocześnie koszt nawożenia plantacji) radykalnie ogranicza wysiew nawozów mineralnych tylko w pasach redlin. Efektywność tak przeprowadzonego nawożenia jest zdecydowanie wyższą, a straty do środowiska mniejsze. Zmiana technologii wysiewu nawozów wymaga jednak inwestycji w montowane na sadzarkach adaptery nawozowe. Wyposażone w redlice nawozowe, „układają” nawóz poniżej posadzonej bulwy i nieco z boku. W uprawach ziemniaków warto także sięgnąć po specjalne nawozy ze spowalniaczem. Pozwalają one na wyższe wykorzystanie składników, przy jednocześnie minimalnych ubytkach do środowiska glebowego. Składniki zamknięte w kapsułach uwalniane są bowiem w tempie zgodnym z potrzebami roślin.