To była XIV edycja Krajowych Dni Ziemniaka. Tym razem odbyła się ona w Lubaniu – Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w dniach 25–26 sierpnia. Jej organizatorem w imieniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin był Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie k. Koszalina i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Rodzima hodowla
Prace nad nowymi odmianami prowadzą trzy krajowe firmy hodowlano-nasienne. Ponadto utrzymują hodowlę zachowawczą. Polega ona na reprodukcji materiałów nasiennych w bardzo wysokiej zdrowotności.

Hodowla ziemniaka Zamarte
Ten ośrodek hodowlany należy do grupy IHAR z siedzibą w Zamartem. Nie sprzedaje sadzeniaków rolnikom bezpośrednio. Dystrybucja odmian odbywa się w formie sprzedaży materiałów bazowych (elitarnych) do przedsiębiorstw nasiennych, którym jest udzielane zezwolenie (licencja) na dalszą produkcję materiałów kwalifikowanych i ich dystrybucję. Do nich właśnie powinni zgłaszać się rolnicy zainteresowani zakupem sadzeniaków kwalifikowanych. Spośród odmian jadalnych są to: Orlik, Drop, Ruta, Bard – z grupy bardzo wczesnych, Gracja, Korona, Kuklik – z grupy wczesnych. Dostępnych jest także 7 odmian skrobiowych: Gabi, Dorota – z grupy wczesnych. Alicja, Kuba– odmiany średniowczesne i wreszcie  Bzura, Jasia, Rudawa należące do odmian późnych. 

Pomorsko-Mazowiecka hodowla ziemniaka
Ma swoją siedzibę w Strzekęcinie pod Koszalinem. Jej dorobek to 42 odmiany ziemniaka, z których 26 znajduje się obecnie w Rejestrze Odmian. Największym osiągnięciem hodowlanym jest odmiana Bryza (z grupy średnio późnych), zarejestrowana w 1976 r. i uznawana do tej pory za jedną z najsmaczniejszych odmian jadalnych w Polsce. Ponadto w ofercie ziemniaków jadalnych znajdują się: Cykada, Owacja – odmiany wczesne, Tajfun, Żagiel – średnio wczesne. Opisana już Bryza i Syrena, Czapla i Salto należą do odmian średnio późnych. Oferowane są również odmiany skrobiowe. W ich hodowli firma koncentruje się na wprowadzaniu do sprzedaży odmian o krótszym okresie wegetacji, na które popyt jest największy. I tak, Glada, Harpun, Pasat, Rumpel, Monsun to odmiany średnio wczesne. Ikar, Pasja, Sonda, Ursus, Inwestor, Wist, Pokusa reprezentują natomiast odmiany średnio późne. Do późnych są zaliczane: Hinga, Neptun, Umiak.
Hodowla twórcza firmy  została w ostatnim okresie ukierunkowana na wytworzenie odmian przydatnych dla przetwórstwa ziemniaczanego. I są pierwsze efekty. Kilka rodów hodowlanych zostało już przez przemysł przetestowanych pod kątem przydatności do produkcji czipsów i frytek. Uzyskane wyniki są na tyle obiecujące, że firma ze Strzekęcina ma nadzieję zastąpić nimi wykorzystywane obecnie w przetwórstwie odmiany zagraniczne.