Do uzyskania wysokiego plonu ziemniaków dobrej jakości rośliny w zależności od odmiany i grupy wczesności ziemniaki wymagają w okresie wegetacji od 250 do 300 mm opadów o proporcjonalnym rozkładzie od kwietnia do końca lipca (odmiany wczesne), od 300 do 350 mm od maja do 15 września (odmiany średnio wczesne), od 350 do 450 mm od maja do końca września (odmiany średnio późne i późne). Niestety w wielu regionach opadów jest zbyt mało i deficyt taki z pewnością odbije się negatywnie na plonowaniu nienawadnianych plantacji.

Zagrożone są szczególnie takie regiony jak: woj. kujawsko-pomorskie, część woj. łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Są to obszary w których bardzo często pojawia się susza okresach dużego zapotrzebowania ziemniaków na wodę.

Większość plantacji ziemniaczanych obecnie jest w fazie pełni kwitnienia, a deficyt wody w wielu regionach jest bardzo poważny. W tym okresie braki dostępnej wody w glebie mogą powodować zahamowanie wzrostu i wyraźną obniżkę plonów. Co więcej nierównomierny rozkład opadów powodować może zaburzenia w tuberyzacji, co doprowadza z kolei do zniekształcenia bulw, pojawienia się na bulwach różnego rodzaju wyrostków (tzw. dzieciuchowatość), mogą tworzyć się spękania, czy rdzawa plamistość miąższu. Spadek wilgotności gleby poniżej 55 proc. w okresie tuberyzacji polowej pojemności wodnej, szczególnie na glebach lekkich sprzyja z kolei porażeniu bulw parchem zwykłym.

Podobał się artykuł? Podziel się!