Farmer: W tym roku odnotowywane są bardzo niskie ceny ziemniaków jadalnych. Na rynku czasami kilogram ziemniaków kosztuje 6-10 gr. Aby się opłacało produkować surowiec rolnikom, ta cena powinna wynosić co najmniej 40 gr/kg. Jak sytuacja wygląda w wypadku ziemniaków skrobiowych?

Wojciech Faszczewski: W przypadku ziemniaków skrobiowych ceny są uzależnione od zawartości procentowej skrobi ziemniaczanej w masie. Rolnicy, doświadczeni hodowcy ziemniaków skrobiowych, dostarczają surowiec o zawartości powyżej 19 proc. Mając podpisane umowy kontraktacyjne z zakładem produkcyjnym - w naszym wypadku z PEPEES S.A.- otrzymują atrakcyjną cenę za swój plon, która wraz z innymi dopłatami do ceny podstawowej, zapewnia opłacalność produkcji. Z uwagi na tajemnicę handlową nie możemy podać jej wysokości. Oczywiście, nasi dostawcy znają ceny już przed wiosennym wejściem na pola i nie ma ryzyka, że cena będzie niższa lub zakład nie kupi od nich surowca. Sytuacja rolnika, producenta ziemniaka skrobiowego, jest zatem stabilniejsza od hodowców ziemniaka jadalnego.

F: Czy rolnikom opłaca się uprawiać ziemniaki skrobiowe? Ilu mają Państwo plantatorów, na ile mogą liczyć rolnicy?

WF: Produkcja ziemniaka skrobiowego jest opłacalna pod warunkiem intensywnej jego uprawy, pozwalającej na wysokie plony z jednego hektara i uzyskiwanie wysokiej skrobiowości, tj. powyżej 19 proc. Firma współpracuje z ponad tysiącem dostawców, którzy mogą liczyć na wysoką, atrakcyjną cenę i szybką, pewną płatność za dostawy. Liczba plantatorów obniżyła się, ale równocześnie wzrósł średni areał ziemniaka skrobiowego zgłaszany do umowy kontraktacyjnej. Wnioskując, nastąpiła koncentracja produkcji.

F: Ile kosztuje kilogram skrobii?

WF: Średnie ceny skrobii są uzależnione od rodzaju opakowania (0,5 kg detal; 1000 kg przemysł). Z uwagi na tajemnicę handlową nie możemy podać konkretnej ceny, ale rok do roku ceny uległy znacznemu obniżeniu, sięgającemu rzędu kilkudziesięciu procent.