W roku 2005 w Polsce wykonano w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego ponad 70 doświadczeń. Długotrwałe wiosenne chłody (a w niektórych rejonach kraju majowe przymrozki), długi okres suszy w lipcu i sierpniu miały znaczący wpływ na obniżenie plonów w porównaniu do sezonu 2004 średnio o 15 proc.

Większość prezentowanych odmian została wpisana do krajowego rejestru w ciągu ostatnich kilku lat. Wszystkie cechują się dużą wartością gospodarczą. W tabelach przedstawione są wyniki dla poszczególnych grup wczesności, plony podano w odniesieniu do wzorca, który stanowi średnia ze wszystkich badanych odmian w testowanej grupie. W grupie odmian bardzo wczesnych uczestniczyło 9 odmian. Jeżeli odmianę wybiera się na podstawie wczesności gromadzenia plonu, należy wyróżnić dwie rodzime odmiany, cechujące się wysokim, wyrównanym plonowaniem, jakimi są Denar i Lord. Zagraniczne odmiany, takie jak Impala oraz Krasa, pozwalają również po 40 dniach od wschodów na uzyskanie plonu 20 t/ha. Odmiana Denar w tej grupie wczesności cieszy się dużym zainteresowaniem rolników, zajmując pierwsze miejsce w powierzchni plantacji nasiennych.

Wśród odmian wczesnych najwyższe plony bulw dały w roku 2005  odmiany: Latona, Korona oraz Vitara. Natomiast gorzej plonowała odmiana Vineta, która ma bardzo dobre właściwości kulinarne. Niższy poziom plonowania tej odmiany mógł być spowodowany jej reakcją na niedobór opadów w czasie wegetacji. Vineta ma największy udział w produkcji nasiennej wśród wszystkich uprawianych odmian w kraju. W grupie odmian średnio wczesnych konsumpcyjnych przetestowano 12 odmian. Wysokim potencjałem plonotwórczym wykazały się odmiany: Bartek, Zebra, Satina oraz Tajfun o podwyższonej zawartości skrobi, który uczestniczył w doświadczeniach PDO pierwszy sezon. Dzięki swym walorom kulinarnym i stabilnemu plonowaniu, niemiecka odmiana Satina cieszy się w tej grupie wczesności bardzo dużym zainteresowaniem rolników.

Średnio późne i późne odmiany, takie jak Syrena o bardzo dużych (94 proc. bulw frakcji handlowej), owalnych, o żółtym miąższu bulwach oraz Czapla, Zeus i Ursus plonowały na poziomie 45 t/ha. Przetestowano również w trzech grupach wczesności 19 odmian skrobiowych (wszystkie te odmiany pochodzą z polskich hodowli). W doświadczeniach PDO odmiany takie jak: Hinga, Ikar, Pasja, Rudawa, Skawa czy Ślęza wykazały się bardzo wysokim plonem skrobi, przy jej zawartości w bulwach przekraczającej 22 proc.