Niepodkiełkowywane sadzeniaki w zależności od regionu kraju należy wysadzać w 2-3 dekadzie kwietnia. Jednak nie data w kalendarzu, o tym decyduje, a warunki polowe. Do sadzenia bulw powinno się przystąpić wówczas, gdy gleba osiągnie wartość 8-10°C.

Sadzenie ziemniaków w chłodniejsze podłoże bywa ryzykowne. Niedostatecznie ogrzana gleba wydłuża wschody ziemniaków, ziemniak wschodzi nierównomiernie, a kiełki i młode rośliny narażone są na porażenie przez rizoktoniozę. Dlatego w przypadku wcześniejszych wysadzeń lepiej sadzeniaki zaprawić.

Nie można też opóźniać terminu sadzenia. Udowodniono, że w zależności od odmiany opóźnienie sadzenia o 2 tygodnie w stosunku do terminu optymalnego obniża plon o około 5-8 proc , o 4 tygodnie - 15-20 proc., a o 6 tygodni - straty plonu mogą wynieść nawet 50 proc.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!