PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Ziemniaki na lato

Odmiany średnio wczesne ziemniaków wypełniają zapotrzebowanie rynku w okresie letnim. Różnią się one nie tylko barwą skórki czy konsystencją i kolorem miąższu, lecz także przydatnością kulinarną.Przedstawiamy odmiany średnio wczesne, których zbiór przypada na lato. Jest to najliczniej reprezentowana grupa odmian ziemniaków.

Hodowla Roślin Szyldak

CEKIN – został zarejestrowany w 2004 r. Wytwarza bardzo duże, okrągłe bulwy o jasnożółtym, lekko mączystym miąższu. W doświadczeniach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych plonuje na poziomie 50 t/ha. Udział plonu handlowego  sięga 95 proc. Rośliny są średnio odporne na choroby wirusowe, jednak dość podatne na zarazę ziemniaka liści.

IRGA – od 1987 r. cieszy się wciąż niesłabnącym uznaniem konsumentów na wschodzie Polski. Dlatego mimo mizernej odporności na zarazę ziemniaka – zaledwie 2 pkt na 9 możliwych do uzyskania w ocenie, podatności bulw na uszkodzenia  mechaniczne podczas kopania i transportu oraz bardzo słabej trwałości przechowalniczej wciąż utrzymuje się w uprawie. Jej mocną stroną jest wysoka odporność na choroby wirusowe, a tym samym nie wyradza się szybko. Według danych COBORU jej plon ogólny sięga 43 t/ha, a udział frakcji handlowej stanowi do 90 proc. Bulwy są średniej wielkości do dużych, okrągłoowalne, z kremowym miąższem w typie kulinarnym ogólnoużytkowym.

IBIS – rówieśnik Irgi. Plonuje od niej wyżej, a równocześnie udział plonu na sprzedaż też jest wyższy. Tworzy duże bulwy o jasnożółtym miąższu. Po ugotowaniu jest lekko mączysty. Na choroby wirusowe jest mniej odporny od Irgi, ale z kolei na zarazę ziemniaka mniej podatny.

KOLIA – to kolejna z zarejestrowanych w końcu lat 80 odmian tej hodowli. Podobnie jak u Irgi, okrągłoowalne bulwy pokrywa różowa skórka. Miąższ ma w kolorze jasnożółtym. Pod względem typu kulinarnego zaliczana jest do odmian ogólnoużytkowych. Przy plonie ogólnym 46 t/ha, plon handlowy dochodzi do 92 proc. Bulwy są średnio odporne na uszkodzenia w trakcie zbioru i transportu. Odmiana jest dość odporna na choroby wirusowe, lecz podatna na zarazę ziemniaka liści. Jej trwałość przechowalnicza jest słaba.

WIKING – wszedł do uprawy w 1999 r. Jego bulwy są równie smaczne w postaci frytek, jak i po ugotowaniu. Swoją plennością ustępuje jednak młodszym odmianom. Przy plonie ogólnym 43 t/ha, na sprzedaż można przeznaczyć do 40 ton bulw. Jednocześnie jest odmianą o niskiej odporności liści i bulw na zarazę ziemniaka. Z informacji uzyskanych od hodowcy, tej wiosny sadzeniaki Wikinga będą dostępne w ograniczonej ilości.

ZEBRA – to odmiana o dużym potencjale plonowania, wysokich walorach smakowych i bardzo dobrych cechach kulinarnych. Zarejestrowana została w 2000 r. Wytwarza bardzo duże, okrąłoowalne bulwy z jasnożółtym miąższem. Średni plon tej odmiany w doświadczeniach COBORU wynosi 48 t/ha, a handlowy 42 t/ha. Bulwy są podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru. Jak większość nowszych odmian wykazuje średnią odporność na choroby wirusowe i małą na zarazę ziemniaka.

Hodowla Roślin Zamarte

Oferta odmianowa w tej grupie wczesności dotyczy 6 odmian. Duży popyt na sadzeniaki jesienią spowodował, że 5 z nich nie jest już dostępne. Aktualnie można kupić sadzeniaki tylko jednej odmiany.

BARTEK – bardzo plenna odmiana zarejestrowana w 2003 r. Według danych COBORU wydaje plon powyżej 53 t/ha, z czego 93 proc. można przeznaczyć na sprzedaż. W ciągu dwóch ostatnich lat przekraczała plon wzorca o 20–35 proc. Jest typową odmianą jadalną w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bulwy są duże, okrągłoowalne, o dobrej regularności kształtu, płytko zagnieżdżonych oczkach i jasnożółtym miąższu. Bartek wykazuje bardzo wysoką odporność na porażenie chorobami wirusowymi i średnią na zarazę ziemniaka liści. Plon przechowuje się bardzo dobrze. Na podstawie Porejestracyjnych Doświadczeń Odmianowych jest zalecana do uprawy na terenie woj. śląskiego.

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Strzekęcin   

W ofercie tej firmy są 2 odmiany, z czego jedna jest typową odmianą jadalną, a druga może być także wykorzystana przez przemysł do produkcji chipsów.

ŻAGIEL – został zarejestrowany w 2001 r. Należy do odmian dobrze plonujących – 46 t/ha, z udziałem plonu handlowego wynoszącym 93 proc. Cechą wyróżniającą jest wysoki udział w plonie bulw dużych i bardzo dużych. Są one kształtu okrągłoowalnego, z płytko osadzonymi oczkami i żółtym miąższem. Plon przechowuje się bez większych strat. Rośliny wykazują dobrą odporność na choroby wirusowe, są natomiast podatne na porażenie zarazą ziemniaka liści. Bulwy są porażane przez tę chorobę znacznie słabiej.  

TAJFUN – to stosunkowo młoda odmiana, zarejestrowana w roku 2004. Poza wykorzystaniem jako ziemniak jadalny gotowany, nadaje się także do produkcji chipsów, stąd klasyfikowana jest w typie konsumpcyjnym BC, czyli ma miąższ lekko mączysty. Wytwarza jeszcze większe bulwy, podobne w kształcie do Żagla. Miąższ jest jaśniejszy. Rośliny są średnio odporne na choroby wirusowe oraz zarazę ziemniaka liści i bulw. Plonuje bardzo wysoko – wg danych COBORU powyżej 54 t/ha, a 95 proc. zbioru kwalifikuje się do sprzedaży. Bulwy przeznaczone na sadzeniaki przechowują się bardzo dobrze. Na podstawie Porejestracyjnych Doświadczeń Odmianowych jest zalecana do uprawy w czterech województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim i śląskim.

HZPC Polska

Oferuje 3 odmiany w tej grupie wczesności, z czego tylko jedna jest typową odmianą jadalną. Pozostałe dwie mają dwustronny kierunek wykorzystania: ziemniak jadalny i przetwory ziemniaczane.

DALI – odmiana wprowadzona do uprawy w 2006 r. Niestety, brak krajowej oceny jej przydatności. Informacje, które podaję, pochodzą z katalogu firmy. Według niego jest to odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – 60 t/ha, w typie kulinarnym ogólnoużytkowym. Wytwarza duże, owalne bulwy, o bardzo dobrej regularności kształtu, płytko osadzonych oczkach i żółtym miąższu. Zdolność przechowalnicza bulw jest wysoka. Odmiana średnio odporna na choroby wirusowe. Na temat odporności na zarazę ziemniaka brak informacji.

ASTERIX – ciekawa odmiana ze względu na czerwony kolor skórki, obecna w kraju od 2002 r. Odmiana przydatna dla przetwórstwa do produkcji frytek i produktów suszonych. Ze względu na walory smakowe może być także traktowana jako ziemniak jadalny. W doświadczeniach COBORU na przestrzeni ostatnich dwu lat plonowała o 10 proc. poniżej wzorca. W 2007 r. wydała 45 t/ha plonu ogólnego, z czego 95 proc. zakwalifikowano do plonu handlowego. Jej odporność na choroby grzybowe nie odbiega od prezentowanej przez inne odmiany.

REDSTAR – kolejna odmiana tej firmy o czerwonym zabarwieniu skórki, uprawiana w kraju również od 2002 r. Przeznaczona dla przetwórstwa ziemniaczanego do wytwarzania produktów suszonych. W opinii swojego hodowcy ze względu na dobry smak może być także wykorzystywana jako ziemniak do gotowania. Bulwy są okrągłoowalne, duże, z żółtym, lekko mączystym miąższem. Odmiana nie została poddana krajowej ocenie przydatności, stąd nie podaję jej charakterystyki odporności na choroby grzybowe liści i bulw.

Agrico Polska

SANTE –  uprawiana od 1997 r. Wytwarza duże bulwy, o mączystym, jasnożółtym miąższu. W doświadczeniach COBORU wydaje ponad 45 t/ha plonu ogólnego. Plon handlowy stanowi 94 proc. plonu ogólnego. Swoją odpornością na choroby wirusowe i grzybowe nie odbiega od poziomu prezentowanego przez inne odmiany.

DITTA – zarejestrowana została w 2000 r. Uzyskiwane plony i odporność na porażenie chorobami są bardzo podobne do poprzedniej odmiany. Bulwy są kształtu owalno-podłużnego, o żółtym miąższu. Ze względu na zwarty miąższ jest typową odmianą sałatkową.

BONDEVIL – została wprowadzona do uprawy w 2004 r. Wydaje zdecydowanie wyższy plon od poprzednich odmian. W doświadczeniach COBORU sięgał on 54 t/ha, z czego do sprzedaży kwalifikowało się 51 t, czyli 95 proc. Wytwarza bardzo regularne,  owalne bulwy z lekko zwięzłym miąższem barwy jasnożółtej. Jej odporność na choroby wirusowe i grzybowe jest przeciętna.

MARLEN – uprawiany jest w Polsce od 2005 r. W zasadzie głównym kierunkiem jego wykorzystania jest produkcja chipsów. Jadalne wykorzystanie tej odmiany dotyczy nabywców preferujących mączystą konsystencję ziemniaka po ugotowaniu.  Miąższ jest koloru jasnożółtego i zachowuje barwę nawet po okresie długiego przechowywania. Bulwy są owalne, duże, z płytko osadzonymi oczkami. Według doświadczeń COBORU Marlen plonuje na poziomie 48 t/ha.

Europlant

Z szerokiej oferty tej firmy w grupie odmian średnio wczesnych jadalnych są dwie odmiany.

CLARISSA – zarejestrowana została w 2003 r. Jest odmianą sałatkową, średnio plonującą – 46 t/ha wg danych COBORU i przeciętnej odporności na choroby. Wytwarza owalne bulwy z miąższem w żółtym kolorze.

ROXANA – jest odmianą wyhodowaną specjalnie do bezpośredniego spożycia. W kraju uprawiana jest od 2005 r. Bulwy są średniej wielkości do dużych, miąższ zwarty, żółty. Wartą podkreślenia cechą jest, że zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Osiągany w doświadczeniach COBORU plon wynosi 48 t/ha, ale do sprzedaży kwalifikuje się 92 proc. tej ilości. Odporność na choroby – przeciętna.

Solana Polska

SATINA – wprowadzona została do uprawy w 2000 r. Wytwarza duże bulwy o żółtym, lekko zwięzłym miąższu. Bulwy są odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru, ponadto odznaczają się bardzo dobrą trwałością przechowalniczą. Satina zaliczana jest do odmian w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym. Wymagania glebowe tej odmiany nie są wysokie, co umożliwia jej opłacalną uprawę nawet na najsłabszych glebach. Jest także stosunkowo odporna na suszę. Doświadczenia COBORU potwierdzają jej wysoki potencjał plonowania – 52 t/ha i wysoki udział plonu handlowego – 95 proc. Na podstawie Porejestracyjnych Doświadczeń Odmianowych zalecana do uprawy na terenie 4 województw: łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i śląskiego.

ANDANTE – odmiana w typie sałatkowym. Bulwy są podłużno-owalne, o regularnym kształcie z płytko osadzonymi oczkami i żółtej bardzo gładkiej skórce. Miąższ jest żółty, po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmiana wyróżnia się dobrą odpornością na zarazę ziemniaka i ryzoktoniozę. Bulwy są odporne na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru. Andante należy do odmian o niewielkich wymaganiach nawozowych.

RED LADY – typowa odmiana jadalna. Godna zainteresowania ze względu na intensywnie czerwony kolor skórki bulw. Miąższ jest koloru żółtego i nie ciemnieje po ugotowaniu. Wykazuje dobrą odporność na takie choroby grzybowe jak zaraza ziemniaka i parch zwykły. Dzięki temu zachowuje wysoką wydajność, oraz wierność plonowania nawet w niesprzyjających warunkach. Plon przechowuje się z bardzo małymi stratami. 

Norika  Polska

MERIDIAN – to odmiana wprowadzona do uprawy dwa lata temu. W obrębie grupy ziemniaków średnio wczesnych wyróżnia go wczesne dojrzewanie. Bulwy są ładne, kształtne, o  żółtym, lekko zwięzłym, smacznym miąższu. W stosunku do innych odmian Meridian plonuje średnio, wydając w doświadczeniach COBORU 44 t z ha. Udział plonu handlowego dochodzi do 91 proc.

Danespo A/S
Ta duńska federacja producentów ziemniaka, zarejestrowała w Polsce jedną odmianę średnio wczesną.

FOLVA  – zarejestrowana została w 2003 r. Charakteryzuje ją wysokie plonowanie – 53 t/ha w doświadczeniach COBORU. Bulwy są duże, okrągłoowalne, o żółtym, lekko zwięzłym miąższu. Folvę cechuje przeciętna odporność na choroby grzybowe i wirusowe.

Wyróżniające się odmiany

Odmiany najsmaczniejsze
Andromeda, Benek, Cekin, Clarissa, Ditta, Folva, Meridian, Pirol, Satina, Tajfun, Victoria, Zebra, Żagiel.

Odmiany o najładniejszych bulwach
Agnes, Andromeda, Asterix, Benek, Clarissa, Cycloon, Dali, Ditta, Folva, Meridian, Pirol, Ramos, Redstar, Romula, Roxana, Satina, Tajfun, Victoria, Żagiel.

Odmiany o wysokim potencjale plonowania
Agnes, Andromeda, Asterix, Bartek, Bondeville, Cekin, Clarissa, Ditta, Elanda, Finezja, Folva, Ibis, Marlen, Maryna, Oda, Quincy, Ramos, Roxana, Sante, Satina, Tajfun, Victoria, Zebra, Żagiel.

Podział dokonany na podstawie wyników doświadczeń COBORU i IHAR

Źródło: "Farmer" 06/2008

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.227.37
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!