W ubiegłym roku powierzchnia uprawy ziemniaków wyniosła 597 tys. ha. W 2005 r. ziemniaki uprawiano na powierzchni 588 tys. ha, a w roku 2004 – 713 tys. ha. Udział ziemniaków w strukturze zasiewów zmniejszył się do 5,2 proc. Niskie były również ubiegłoroczne plony, które wyniosły 15 Ton  z hektara o 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Zbiory ukształtowały się na poziomie 9 mln ton i były o 1,4 mln ton mniejsze niż w roku ubiegłym i o 5 mln ton mniejsze niż w 2004 r.

Rekordowe ceny
W bieżącym sezonie obroty rynkowe są o 10 proc. mniejsze niż w sezonie 2005/2006. Na rynek trafi 3,3 mln ton, co stanowi 36 proc. zbiorów. Obniżył się przerób ziemniaków na skrobię i spirytus. Nieco większe było natomiast wykorzystanie ziemniaków do produkcji frytek i chipsów. Produkcja skrobi ziemniaczanej wyniosła 80 tys. ton, co stanowi tylko 55 proc. naszej kwoty produkcyjnej. Znacznie niższa jest też sprzedaż ziemniaków do bezpośredniej konsumpcji. Szacuje się ją na 1,7 mln ton, wobec 1,83 mln ton w sezonie 2005/2006.
Tak duży spadek zbiorów ziemniaków spowodował rekordowy wzrost ich cen. Już w ubiegłym roku ceny targowiskowe ziemniaków były o 66 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w sprzedaży detalicznej ceny były wyższe o 60 proc. Przewiduje się, że w tym sezonie średnie ceny ziemniaków na targowiskach mogą wynieść 109 zł za 100 kg i będą wówczas o prawie 50 proc. wyższe niż w sezonie 2005/2006. W porównaniu z sezonem 2004/2005 wzrost cen jest blisko 2,5-krotny.

Sytuacja była zróżnicowana w poszczególnych rejonach Polski. Zwykle najdroższe na targowiskach są ziemniaki w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju, zaś najtaniej można je kupić w centralnej i wschodniej Polsce. Wiosną 2007 r. najniższe ceny, poniżej 100 zł za 100 kg, były w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najdroższe zaś, przekraczające 135 zł za 100 kg, były ziemniaki w województwach zachodniej Polski: pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. W tym roku młode ziemniaki trafią ba rynek wcześniej niż przed rokiem. Z tego powodu pod koniec sezonu handlowego ceny ziemniaków mogą się nieco obniżyć.