Ograniczanie zachwaszczenia w terminie powschodowym jest bardzo ważne, gdyż w tym czasie wegetacji gromadzony jest plon i wielkość zachwaszczenia może w dużym stopniu wpływać na jego obniżenie. Dodatkowo rozwijające się chwasty mogą utrudniać zbiór i powodować zwiększenie udziału w plonie bulw uszkodzonych, co w konsekwencji prowadzi do dalszych strat podczas ich przechowywania. Taki "towar" jest również mało atrakcyjny dla przetwórstwa, ze względu na duże ubytki w procesie produkcji.

CZYSTE REDLINY

Zgodnie z wytycznymi integrowanej ochrony roślin, po wschodach ziemniaka można jeszcze prowadzić zabiegi mechaniczne, które wykonujemy w odstępach co 6-8 dni. Liczba tych zabiegów nie powinna przekraczać 2-3, opóźnianie ich wykonania może być przyczyną uszkadzania roślin, a tym samym może dojść do przeniesienia chorób (wraz z sokiem roślin) bakteryjnych i wirusowych.

Z tych względów metoda chemiczna jest bardziej bezpieczna, dodatkowo w tym terminie łatwiej ją przeprowadzić. Ułatwienie to polega na tym, że najczęściej chwasty są już na plantacji i dzięki temu można dobrać konkretny herbicyd pod aktualne zagrożenie (stan i stopień zachwaszczenia), a następnie wskazać w ewidencji zabiegów. Jak wiadomo, stosowanie herbicydów związane jest z przestrzeganiem zasad BHP oraz informacji zawartych w instrukcji-etykiecie każdego środka ochrony roślin. Należy pamiętać, że mieszaniny środków ochrony roślin powinny być sporządzane bezpośrednio przed ich zastosowaniem, oraz zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia fitotoksycznej reakcji po aplikacji niektórych substancji aktywnych herbicydów.

Należy także pamiętać, że zabiegi w tym terminie powinny być wykonane w momencie, gdy rośliny ziemniaka osiągną wysokość 10-15 cm, ale nie później niż do zwierania rzędów, by herbicyd nie zatrzymywał się na ziemniakach, a mógł dotrzeć do chwastów.