Zmiana wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim prawodawstwie wyników konsultacji przeprowadzonych z Komisji Europejskiej, dotyczących zasad wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przypominamy, że Cms ma status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania.

W roku 2004 Polska została zobligowana do przyjęcia dodatkowych wymagań fitosanitarnych obowiązujących przy wysyłce ziemniaków do innych państw UE. Zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami eksportowane ziemniaki musiały być badane pod kątem obecności bakterii Cms przy zwiększonej do 400 bulw próbie pobieranej z każdych 25 ton ziemniaków. Badaniom laboratoryjnym musiały być też wszystkie pozostałe partie. Takie zasady stanowiły znaczne utrudnienie w dostępnie do rynku Wspólnoty dla polskich ziemniaków, jak również wpływały negatywnie na opłacalność produkcji.

Te zasady były łatwiejsze do spełnienia przez mniejsze firmy, a duże specjalistyczne gospodarstwa zostały praktycznie wyłączone z możliwości kierowania swoich plonów na rynek europejski.

Dostrzegając skalę utrudnień do dostępie naszych rodzimych ziemniaków do rynku Unii resort rolnictwa wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę zasad badań na okoliczność wystąpienia bakterii Cms wysyłanych do krajów Wspólnoty.

Jak czytamy w uzasadnieniu proponowane zmiany miały umożliwić rolnikom stosującym jedynie kwalifikowany lub przebadany pod kątem występowania bakterii bakteriozy materiał sadzeniakowy, poddawanie obowiązkom badaniom jedynie partii ziemniaków przeznaczonych do wysyłki, bez konieczności poddawania badaniom pozostałych z tego gospodarstwa.

Jak się okazuje w projektowanym rozporządzeniu ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność Cms przez PIORiN, będą mogły być wysłane do innych krajów po przeprowadzeniu badań jedynie wysłanych partii. Rozwiązanie taki będzie mogło być stosowane jedynie w wypadku miejsc produkcji, które nie są uznane za porażone.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się też, aby środki transportu, w których przemieszczane są bulwy z Polki do krajów UE wojewódzki inspektor nakładał plomby. Zaproponowano w nim też rozszerzenie katalogu dopuszczalnych metod unieszkodliwiania ziemniaków porażonych przez bakterię.

Podobał się artykuł? Podziel się!