W 1996 r. przeprowadzono wśród rolników dostarczających buraki dla Cukrowni Werbkowice ankietę na temat metod uprawy buraków. Dziesięć lat później ankietę tę powtórzono. Przedstawiamy zmiany dotyczące doboru przedplonu, znajomości odczynu, wykonywania uprawy pożniwnej, przedzimowej i wiosennej. W następnym przedstawimy wyniki ankiety dotyczące znajomości zasobności gleby, sposobu nawożenia, siewu, ochrony chemicznej, zbioru oraz uzyskiwane plony.

Rolnicy

W 1995 r. najwięcej pytanych (42 proc.) stanowili rolnicy w wieku od 31 do 40 lat, następnie od 41 do 50 lat (35 proc.) i do 30 lat (15 proc.). Najmniejszy procent stanowili rolnicy starsi, w wieku od 50 do 60 lat (6 proc.) i powyżej 60 lat (2 proc.). W 2005 r. najwięcej było rolników w wieku 41–50 lat (44 proc.), następnie 31–40 lat (26 proc.). Najmłodsi, do 30 lat, stanowili grupę 19 proc. Rolników powyżej 60 lat nie było.

W 1995 r. zdecydowana większość rolników miała wykształcenie zawodowe (47 proc.), nieco mniej średnie (32 proc.) i podstawowe (20 proc.), a zaledwie 1 proc. rolników miało wykształcenie wyższe. W 2005 r. najwięcej było rolników z wykształceniem średnim (56 proc.) i zawodowym (30 proc.), a 8 proc. miało wykształcenie podstawowe, wyższe natomiast – 6 proc. W przeciągu dziesięciu lat zmniejszyła się więc liczba rolników z wykształceniem zawodowym, zwiększyła się liczba rolników z wykształceniem średnim i wyższym.

Gospodarstwa

Najwięcej gospodarstw w 1995 r. miało powierzchnię od 11 do 15 ha gruntów ornych (41 proc.). Nieco mniej od 6 do 10 ha (21 proc.), następnie od 16 do 20 ha (20 proc.). Znacznie mniej było gospodarstw dużych o powierzchni powyżej 25 ha (9 proc.), od 21 do 25 ha (4 proc.) i małych do 5 ha (5 proc.). W 2005 r. także najwięcej było gospodarstw o powierzchni od 11 do 15 ha (34 proc.), ale dużych gospodarstw (powyżej 25 ha) było już 20 proc. Gospodarstwa o powierzchni 16–20 ha posiadało 16 proc. rolników. Znacznie mniej było gospodarstw o powierzchni 21–25 ha (14 proc.), 6–10 ha (12 proc.) i do 5 ha (4 proc.). Oznacza to, że w ciągu 10 lat nastąpiło znaczne powiększenie gospodarstw.