- Tegoroczne zbiory ziemniaków w Polsce z pewnością będą znacząco niższe niż w 2014 r. Bardzo trudno jest określić jaka będzie faktyczna skala spadku, gdyż sytuacja w poszczególnych regionach kraju, jak i w zależności od kierunku produkcji jest bardzo zróżnicowana. Najtrudniejsza jest sytuacja w centralnej i w zachodniej Polsce – informuje w najnowszym Raporcie rolnym dr Wiesław Dzwonkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Susza najmniej dotknęła takie regiony kraju jak północna i północno-zachodnia Polska.

- W optymistycznym wariancie produkcja ziemniaków może wynieść ok. 6,7 mln ton, tj. o 1 mln ton mniej niż w roku ubiegłym. W wariancie bardziej pesymistycznym spadek zbiorów może sięgnąć 1,5 mln ton – szacuje.

Co z cenami? Okazuje się, że jak dotychczas, nie odzwierciedlają one trudnej sytuacji na rynku ziemniaka. Są wprawdzie wyższe niż w ubiegłym roku, ale do rekordowych poziomów mamy jeszcze bardzo daleko.

- Może to wynikać z faktu, że susza w mniejszym stopniu dotknęła plantacje odmian bardzo wczesnych i wczesnych i bardzo wczesnych, a bardzo duże straty wyrządziła w uprawach ziemniaków późniejszych odmian. W tzw. dużym hurcie, w końcu sierpnia w województwie podkarpackim i małopolskim za ziemniaki pakowane w 15 kg worki płacono 0,45-0,06 zł/kg, a w świętokrzyskim 0,45-0,67 zł/kg. Tylko nieco wyższe były ceny w centralnej Polsce – zauważa dr Dzwonkowski.

Zaznacza jednak, że na rynku jest jednak wyraźnie odczuwalna presja na ich wzrost. W najbliższych tygodniach, mimo sezonowego wzrostu podaży, raczej należy oczekiwać właśnie wzrostu cen niż ich spadku.

- W odróżnieniu od poprzedniego sezonu nie będzie presji tanich ziemniaków z importu, gdyż w dalszej części sezonu ceny ziemniaków w Europie Zachodniej przypuszczalnie będą porównywalne z ich poziomem na naszym rynku. Przypuszczalnie też jest szansa na zwiększenie sprzedaży ziemniaków na rynki zagraniczne, gdyż w minionym sezonie eksport był bardzo niski i wyniósł zaledwie 21,7 tys. t – zauważa przedstawiciel Instytutu.

W krajach Unii Europejskiej plony, jak i zbiory ziemniaka, również będą niższe w porównaniu z rokiem 2014. Powód – susza.

Podobał się artykuł? Podziel się!