W prezentowanych zbożach: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy oraz w uprawie buraka stosowano m.in. nawóz granulowany Sulfammo 30 NProcess zawierający w składzie obie formy azotu: amonową (5 proc.) i amidową (25 proc.) oraz 15 proc. SO3, 12,5 proc. CaCO3, 3 proc. MgO. Nawóz oparty jest na technologii N-PROCESS, której celem jest podniesienie efektywności odżywiania roślin azotem.

Firma wskazuje, że N-PROCESS ogranicza straty azotu nawozowego, wynikające z ulatniania się amoniaku, jednocześnie przyspiesza uwalnianie azotu glebowego oraz stymuluje metabolizm w roślinie.

Magnez wpływa na wielkość plonu i decyduje o cechach jakościowych ziarna zbóż: masie 1000 ziaren, ilości i jakości zgromadzonego białka w ziarnie. Pierwiastek jest pobierany w dużych ilościach, ponieważ stanowi centralną część chlorofilu, bez którego fotosynteza jest niemożliwa.

Zboża w sezonie wegetacyjnym pobierają od 30 kg MgO/ha. Niedobór magnezu będzie prowadzić do strat w plonie. Nawet jeśli braki pierwiastka nie powodują wyraźnych objawów u roślin, to należy się liczyć ze spadkiem plonów w granicach 10 proc. Magnez podaje się razem z siarką.

Siarka jest istotnym składnikiem białek i uczestniczy w wielu procesach syntezy. Jakiekolwiek zaburzenia w dostępności tego pierwiastka odbijają się na reakcjach fotosyntezy oraz syntezy aminokwasów siarkowych.

Gdy roślina nie ma do dyspozycji dostatecznej ilości siarki, to następuje pogorszenie pobierania azotu z gleby oraz zahamowanie jego obiegu w roślinie. Może to prowadzić do zwiększenia zawartości azotanów, które w dużych stężeniach są dla roślin trujące. Objawy niedoboru siarki zwiększają się przy wysokim nawożeniu azotem, dlatego istotne jest wprowadzanie tego składnika.

Zakwaszające działanie nawozów mineralnych zneutralizować można poprzez jednoczesne wprowadzenie węglanu wapnia. Jednocześnie nie zastąpi to tradycyjnego wapnowania. Ma na celu nie dopuścić do obniżenia pH gleby po zastosowaniu nawozów fizjologicznie kwaśnych, dzięki czemu lepsza jest efektywność stosowanych nawozów mineralnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!