Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej, w związku z bardzo złą sytuacją w rolnictwie województwa podlaskiego, spowodowaną długotrwałą suszą apeluje o :

1. Powołanie przez Wojewodę Podlaskiego komisji szacujących straty w gospodarstwach dotkniętych problemem suszy w każdej gminie województwa podlaskiego bez względu na monitoring IUNG;

2. Zmianę zasad szacowania szkód, tj. nie ujmowanie przy wyliczaniu strat działów produkcji bądź upraw nie objętych szacowaniem;

3. Ujęcie w szacowaniu uprawy kukurydzy, która jest główną paszą objętościową stosowaną w hodowli bydła. Biorąc pod uwagę fakt, że rolnicy województwa podlaskiego w ogromnej mierze nastawieni są na produkcję zwierzęcą obecna sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na przyszłość produkcji, wielu z nich obawia się bowiem czy będzie w stanie wyżywić swoje stada. Tymczasem na chwilę obecną kukurydza nie jest objęta szacowaniem komisji;

4. Zmiana metodologii określania Klimatycznego Bilansu Wodnego, gdyż stosowany obecnie nie daje prawdziwego obrazu suszy i powodowanych przez nią strat. Stosowanie matematycznego obrazu suszy powoduje, że według IUNG suszy nie ma w wielu miejscach na mapie naszego województwa i dla wielu upraw, m.in. kukurydzy, a tymczasem w rzeczywistości rolnicy odnotowują duży spadek plonów;

5. Zastosowanie nowych form pomocy, gdyż obecnie stosowane są nieadekwatne do skali problemu, udzielenie np. kredytu nawet na preferencyjnych warunkach nie jest rozwiązaniem w obecnej sytuacji. Rolnictwo przeżywa poważny kryzys i bez realnej bezzwrotnej pomocy ze strony państwa może ulec poważnej destabilizacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!