Zbioru dokonano przy pomocy najnowszego kombajnu Case IH Axial Flow 8240 wyposażonego w System Precyzyjnego Rolnictwa. Odbył się także oficjalny pomiar plonu. 

Każda odmiana była zebrana z powierzchni 0,54 ha (tj.  szerokość hederu kombajnu x długość pola). 

Podczas spotkania plon z każdej odmiany został odczytany z komputera kombajnu, ale również dodatkowo, aby potwierdzić wynik – został zważony na wadze na oczach około 60 uczestników pomiaru. 

Najnowsza odmiany Hyvido – Wootan, plonowała na poziomie 12,50 t/ha. Wynik ten był o 14 proc. wyższy niż uzyskano z odmiany konwencjonalnej. Natomiast średni plon wszystkich 3 odmian Hyvido (Galation, Wootan i Hobbit) wyniósł 11,9 tony na hektar, natomiast odmiana liniowa plonowała na poziomie 10,9 t/ha. Oznacza to, że w warunkach pokazowego gospodarstwa testowane odmiany Hyvido średnio plonowały lepiej o 9,3 dt na ha.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!