Biologiczny potencjał plonowania aktualnie uprawianych odmian rzepaku ozimego specjaliści oceniają na ponad 8 t/ha, a są tacy, którzy wskazują na jeszcze wyższe wartości. W poszczególnych krajach notowane są rekordy plonowania. W Wielkiej Brytanii uzyskano 6,14 t/ha, w Nowej Zelandii 6,31 t/ha. W naszym kraju, w badaniach Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w optymalnych warunkach w 2014 r. uzyskano plon na poziomie 6,5 t/ha, a średnie możliwości produkcyjne określono na 5,2 t/ha.

Jacek Broniarz, kierownik Pracowni Wartości Gospodarczej Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, wskazał, że 2014 r. należy określić jako korzystny dla rzepaku, a uzyskane wysokie plony były możliwe do osiągnięcia nawet przy przeciętnym poziomie agrotechniki, lecz na glebach I, II klasy utrzymanych w dobrej kulturze. Dane GUS z tego roku, obejmujące wyniki uzyskane we wszystkich województwach, są zdecydowanie niższe - 3,4 t/ha. Znaczną różnicę w wynikach tłumaczą wysokie wymagania gatunku odnośnie warunków środowiskowych (np. jakość gleb), jak również silna reakcja tej rośliny na odstępstwa agrotechniczne - niski odczyn gleby, spóźniony siew, źle zbilansowane nawożenie, błędy w ochronie itp.

Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, podkreślił, że w Polsce zebranie z pola punkcyjnego średniego plonu na poziomie 6 t/ha jest bardzo dobrym wynikiem. Dobry to 4,5-5,5 t/ha i są rolnicy, którzy takie plony uzyskują.

RZEPAK NIE DO PORÓWNANIA

Rozmówcy wskazują, że nasze warunki są odmienne od panujących w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji. Wielka Brytania nie może narzekać na niedostatki wody - roczne opady w tym kraju to ok. 1000 mm. W Niemczech, zwłaszcza w zachodniej części, a także we Francji zimy mają inny przebieg - są łagodniejsze niż w Polsce. W krajach tych szybciej rusza wiosenna wegetacja, inaczej kształtuje się suma opadów i ich rozkład. Często jest bardziej korzystny i większa suma opadów przypada w okresie, kiedy rzepak szczególnie potrzebuje wody - do pierwszego kwitnienia i rozgałęzienia się. Dobre zaopatrzenie w wodę jest wymagane zwłaszcza przy wysokim (...).

Cały artykuł w najnowszym kwietniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

 

Podobał się artykuł? Podziel się!