Poniżej przedstawiamy treść pisma wysłanego przez WIR.

Utrzymująca się od kilkunastu dni aura sprzyja wznowieniu wegetacji roślin i tym samym obnaża pierwsze problemy z właściwym przezimowaniem upraw rolniczych. Możliwość wystąpienia takiej sytuacji sygnalizowaliśmy wojewodzie wielkopolskiemu już wcześniej.

W tej sytuacji zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił z apelem do wielkopolskich rolników, by nie zwlekali z oceną przezimowania swych upraw i już teraz dokonali lustracji ozimin. Ich zdaniem odpowiednio wczesne rozeznanie pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji gospodarczych i w przypadku konieczności dokonania przesiewów umożliwi odpowiednio wczesne zaopatrzenie w materiał siewny.

Jak zaznacza WIR w przypadku objęcia uszkodzonej uprawy ubezpieczeniem, rolnik zobowiązany jest zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o szkodzie w terminie określonym w warunkach tego ubezpieczenia. Niekiedy jest to okres bardzo krótki np. trzy dni robocze od stwierdzenia skutków niekorzystnego zjawiska.

Jeżeli poszkodowany rolnik zamierza ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji, szkodę należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przed zaoraniem plantacji i to z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat przez gminną komisję klęskową.

Nie lepsza sytuacja jest też w innych województwach. Jak oziminy wyglądają na Twoich polach?

Podzielcie się swoimi obserwacjami i zdjęciami z innymi czytelnikami na naszym forum!

Podobał się artykuł? Podziel się!