Zwiększyła się za to powierzchnia zasiewów w mniejszych i średnich gospodarstwach. Do wzrostu zasiewu rzepaku przyczyniły się bardzo wysokie ceny rzepaku z tegorocznych zbiorów oraz poprawa relacji cen rzepak-pszenica.

Z ankiety przeprowadzonej przez IERiGŻ wynika, że rzepak ozimy zasiano na powierzchni 850-870 tys. ha, czyli o 10-12 proc. większej w porównaniu z powierzchnią zbieraną w tym roku. Zakładając niskie straty zimowe i wiosenne, a także średnie plony z ostatnich lat na poziomie 26-27 dt/ha, zbiory rzepaku w 2012 r. mogłyby być wyższe w stosunku do tych z 2011 roku.

Zdaniem analityków BGŻ czynnikami, które będą wpływały na ceny rzepaku w nowym sezonie będzie przede wszystkim słaby złoty względem euro i długoterminowy popyt na biodiesel w UE. Nie bez znaczenia będą też niższe zbiory rzepaku w Unii, duży na rośliny oleiste i oleje, nastroje na rynku terminowym i większa światowa produkcja słonecznika.

Podobał się artykuł? Podziel się!