Spotkanie było wynikiem dość licznych informacji docierających do biura KZPR od producentów rzepaku - zorganizowanych w grupy producentów rolnych. Zakłady tłuszczowe bowiem podczas skupu rzepaku na cele energetyczne od stycznia 2011 r. będą wymagały od nich (tak jak od firm skupowych) certyfikatów potwierdzających spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Na zadawane przetwórcom rzepaku pytania o podstawę prawną stosowania takich wymagań, najczęściej pada odpowiedź, że dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE - w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wyznacza jednoznaczny kierunek i w konsekwencji zmusi ich do tego rynek i niełatwa konkurencja.

Według interpretacji MRiRW w odniesieniu do grupy producentów rolnych, występującej jako zorganizowany producent rolny, należy stosować zasady w obrocie jej produktami identyczne jak w transakcjach z rolnikami indywidualnymi (oświadczenie o przestrzeganiu kryteriów zrównoważonego rozwoju). W związku z tym zostało skierowanie pismo do wicepremiera Waldemara Pawlaka o możliwie szybkie potwierdzenie tej informacji oraz wyjaśnienie i przedstawienie jednoznacznego stanowiska, w jakim terminie przepisy ww. dyrektywy zostaną wdrożone do prawa krajowego (dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do ich wdrożenia do 2010-12-05 - termin ten już upłynął) oraz czy przy jego braku zakłady tłuszczowe mogą wprowadzać swoje wymogi, uzasadniając je przepisami prawa wspólnotowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!