Wielu producentów nie rozważa doboru najlepszej, dopasowanej do stanu plantacji metody zbioru i przyśpiesza go, narażając się na duże straty nasion, a tym samym na obniżenie opłacalności uprawy tej rośliny. Szczególnie podatne na samoosypywanie się są nowe odmiany o wysokiej jakości technologicznej, lecz niskiej odporności na pękanie łuszczyn po osiągnięciu dojrzałości pełnej. Podatność odmian na samoosypywanie nasion przed zbiorem, jest obecnie 3-krotnie wyższa w porównaniu do dawnych odmian wysokoerukowych.


Straty nasion podczas zbioru rzepaku w zależności od cech odmian, stanu łanu w sprzyjających warunkach siedliskowych i pogodowych oraz przy zastosowaniu właściwych metod i maszyn wynoszą na ogół kilka procent, natomiast w szczególnie niekorzystnych sytuacjach - dużego zachwaszczenia, wylegnięcia łanu, występowania opadów atmosferycznych, złego stanu technicznego maszyn żniwnych, mogą sięgać 20, a nawet 40 proc. W okresie początku dojrzałości technicznej rzepaku, dziennie przybywa od 30-50 kg plonu ziarna na hektarze. Zbyt wczesny zbiór w tym okresie jest przyczyną spadku plonu. Niezależnie od zmniejszenia zbioru, zawartość białka ogólnego stabilizuje się już w połowie dojrzałości zielonej, zawartość tłuszczu osiąga maksymalną wartość na początku dojrzałości technicznej a zawartość glukozynolanów wzrasta w miarę dojrzewania aż do osiągnięcia dojrzałości pełnej. Wysokość strat i jakości plonu zależna jest więc głównie od wyboru metody zbioru z zachowaniem jego optymalnego terminu i z uwzględnieniem warunków pogodowych i stanu plantacji.


Obecnie w Polsce około 47 proc. areału zasiewów rzepaku zbiera się metodą jednofazową w tym na blisko 40 proc. areału stosuje się desykanty. Na pozostałych 13 proc. areału rzepak zbierany jest metoda dwufazową. O wyborze metody zbioru decyduje przede wszystkim stan plantacji (równomierne dojrzewanie, zachwaszczenie wtórne), stan zdrowotny plantacji, przebieg pogody, a także posiadany sprzęt żniwny. W praktyce, w celu maksymalnego ograniczenia strat podczas zbioru należałoby uwzględnić każdą z trzech metod zbioru.