Konsorcjum tworzą: Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu jako lider, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Hodowla Roślin Danko, Kombinat Rolny Kietrz i Top Farms Głubczyce. Jego twórcy zamierzają znaleźć odpowiedź na szereg pytań związanych z uprawą tej rośliny w Polsce. Sprawa jest pilna, z uwagi na lawinowy wzrost powierzchni uprawy soi w naszym kraju. Aby sprostać zainteresowaniu rolników, tegoroczna powierzchnia plantacji nasiennych, przekracza 2000 ha.

Podczas spotkania zorganizowanego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym należącym do Instytutu Ochrony Roślin, a zlokalizowanego w Winnej Górze nieopodal Miłosławia w woj. wielkopolskim, zaprezentowano wyniki dotychczas prowadzonych doświadczeń.

Pierwszy wniosek, to wysokie wymagania soi odnośnie odczynu gleby.

Plon soi w zależności od odczynu gleby:

  • pH 5,6 – 2,7 t/ha;
  • pH 5,8 – 3,2 t/ha;
  • pH 6,0 – 3,8 t/ha;
  • pH 6,2 – 4,2 t/ha.

Kolejne doświadczenia dotyczyły wpływu soi na plon roślin następczych którymi były: pszenica ozima, oraz jęczmień jary. Punktem odniesienia były wyniki plonowania tych zbóż w uprawie po sobie, czyli w bardzo często (niestety) stosowanym następstwie. W obu wariantach korzystano z 3 wariantów nawożenia azotem: 0 kg N/ha, 60 kg N/ha, 120 kg N/ha (dwie dawki po 60 kg N/ha).

Plon pszenicy ozimej, uprawianej po sobie przy nawożeniu azotem:

0 kg N – 4,7 t/ha

60 kg N – 5,0 t/ha

120 kg N – 6,7 t/ha

Plon pszenicy ozimej, uprawianej po soi przy nawożeniu azotem:

0 kg N – 5,8 t/ha

60 kg N – 6,5 t/ha

120 kg N – 8,1 t/ha

Plon jęczmienia jarego uprawianego po pszenicy ozimej, przy nawożeniu azotem:

0 kg N – 3,8 t/ha

60 kg N – 4,2 t/ha

120 kg N – 5,1 t/ha

Plon jęczmienia jarego uprawianego po soi, przy nawożeniu azotem:

0 kg N – 4,5 t/ha

60 kg N – 5,2 t/ha

120 kg N – 5,7 t/ha

Przedstawiono także wyniki rozpoznawcze doświadczeń herbicydowych – aktualnie nie jest zarejestrowany w Polsce żaden środek do odchwaszczania soi. Pozytywne rezultaty uzyskano stosując:

  • zabieg przed wschodami soi – Afalon + Dual Gold – 1l/ha + 0,5kg/ha.
  • zabieg po wschodach soi – Basagran + Fusilade Super – 2l/ha + 1,5 l/ha.

Badania będą kontynuowane w kolejnych latach i rozszerzone o następujące tematy:

- wytypowanie skutecznych i jednocześnie bezpiecznych dla soi środków chemicznych, mogących znaleźć zastosowanie do zwalczania w tej uprawie chwastów, chorób i szkodników;

- możliwość stosowania glifosatu przed siewem soi i przed jej wschodami;

- wpływ nawożenia nalistnego Mg, Ca, S, i Mo na wysokość plonu soi;

- przeciwdziałanie wyleganiu odmian podatnych;

- ocena możliwości desykacji soi

Podobał się artykuł? Podziel się!