Rzepak jary mimo wysokiego potencjału plonowania nie cieszy się dużą popularnością, a jego zasiewy stanowią od kilku do kilkunastu procent powierzchni uprawy formy ozimej. Wzrost jego zasiewów w danym roku zawsze jest zbieżny z niekorzystnym przezimowaniem formy ozimej. Wydaje się, że także w tym roku w wielu gospodarstwach trzeba będzie rzepak ozimy zaorać. Bardzo niskie temperatury powietrza przy braku okrywy śnieżnej w I dekadzie stycznia prawdopodobnie zniszczyły szereg plantacji. Trzeba je będzie przesiać. W wielu wypadkach wybór padnie zapewne na zboża jare, ale znajdą się i takie gospodarstwa, gdzie po wymarzniętych uprawach rzepak jary może być jedyną rośliną, którą będzie można posiać. Dotyczy to tych pól, na których jesienią zastosowano herbicydy wykluczające uprawę zbóż jarych, jak np. Devrinol 450 SC zawierający jako substancję czynną napropamid.

KRÓTKO O AGROTECHNICE

Z myślą o rolnikach, którzy dokonają takiego wyboru, krótkie przypomnienie ogólnych zasad agrotechniki rzepaku jarego. Na polu po wymarzniętym rzepaku ozimym najlepiej zastosować uproszczoną uprawę gleby za pomocą agregatu uprawowego. Jej celem jest dokładne wymieszanie masy roślinnej (żywe i obumarłe rośliny rzepaku oraz chwasty z glebą). Ważne jest dokładne przykrycie ich ziemią. Pozostawione na powierzchni gleby są źródłem infekcji chorobami grzybowymi. W tym miejscu ważna uwaga: rzepaku jarego nie można stosować do wiosennego przesiewu placowych braków formy ozimej ze względu na przesunięte w czasie o ok. miesiąc kwitnienie roślin i dojrzewanie nasion. Zwracam także uwagę, że nie ma potrzeby stosowania nawozów fosforowych i potasowych, ponieważ zostały one już wysiane pod wymarznięty rzepak ozimy.

Termin siewu rzepaku jarego przypada na ostatnią dekadę marca i pierwszą kwietnia, gdy wierzchnia warstwa gleby osiąga temperaturę ok. 5oC. Zbiega się on w czasie z siewem jęczmienia jarego. Rzepak jary (roślina dnia długiego) jest bardzo wrażliwy na ten element agrotechniki. Opóźnienie siewu o 10-15 dni jest równoznaczne ze spadkiem plonu o 25 proc. Rzepak jary wysiewa się w rozstawie wąskiej, tj. takiej jak zboża. Obsada roślin po wschodach powinno wynosić 80-100 szt./m2. Zatem w przeciętnych warunkach agrotechnicznych należy wysiewać 100-120 pełnowartościowych nasion na m2. Wagowo stanowi to 4-5 kg nasion/ha. Zalecana głębokość siewu - od 1,5 do 2 cm.