Kiła kapusty staje się problemem na coraz większej połaci naszego kraju. Sprawcy tej choroby nie można (jak na razie) zwalczyć chemicznie. Jedyną skuteczną metodą jest zaprzestanie uprawy rzepaku i innych roślin z rodziny kapustowatych przez minimum 7 lat.

Oznacza to wyłączenie zakażonych kiłą pól z uprawy bardzo dziś dochodowego rzepaku, jak również eliminację gorczycy jako międzyplon.

Kiłę kapusty wywołuje pierwotniak, który atakuje korzenie rzepaku, wnikając do nich poprzez włośniki.

Reakcją komórek na obecność patogena jest nadmierny ich wzrost. Doprowadza to do powstawania narośli. Rozwijający się grzyb wnika do wiązki przewodzącej, zakłócając pobieranie wody i składników pokarmowych. Zaatakowane korzenie pozbawione są zewnętrznej warstwy korkowej. Otwiera to wrota kolejnym mikroorganizmom glebowym do zaatakowania roślin i prowadzi do rozpadu korzeni. Rozkładowi tkanek towarzyszy wydzielanie do gleby substancji toksycznych. Hamują one wzrost tych roślin, które jeszcze żyją, zaburzając ich gospodarkę wodną, co objawia się więdnięciem.

Wiosną porażona plantacja wygląda tak, jakby wymarzła. Zaatakowane rośliny jeśli nie zginą, wytwarzają mało odgałęzień bocznych, wcześniej kwitną i wydają dużo niższy plon. Nasiona charakteryzują się znacznie gorszą jakością, ze względu na wyraźnie wyższą zawartość kwasu erukowego i glukozynolanów.

Kiła rozwija się nie tylko na rzepaku (zarówno ozimym, jak i jarym), ale także na korzeniach wszystkich warzyw z rodziny kapustowatych, jak np. kapusta głowiasta, kalafior.

Roślinami żywicielskimi są również chwasty należące do tej rodziny, jak: tasznik pospolity, tobołek polny, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa.

Eliminacja tych ostatnich w ramach chemicznych zabiegów odchwaszczających jest ważnym zabiegiem sanitarnym zapobiegającym namnażaniu się pierwotniaka w tych latach, w których na danym polu rzepak nie jest uprawiany.

Nad zagadnieniem pracował zespół naukowców z Polskiej Akademii Nauk i firmy DuPont. Celem badań było określenie skuteczności działania herbicydu Salsa 75 WG, opartego na etametsulfuronie metylu w zwalczaniu tasznika pospolitego. W doświadczeniu szklarniowym, nasiona tego chwastu wysiano do gleby zakażonej pierwotniakiem wywołującym kiłę kapusty.