- Celem spotkania było omówienie założeń nowego systemu badań porejestrowych z rzepakiem ozimym. Kolejne konsultacje w tej sprawie zmierzają do szerszego włączenia hodowców oraz przedstawicieli producentów i przetwórców rzepaku w system badań porejestrowych. Uzgodnienia w tej sprawie będą kontynuowane - mówi portalowi farmer.pl Jacek Broniarz z pracowni WGO Roślin Przemysłowych COBORU.

Na spotkaniu uzgodniono główne założenia nowego systemu badań porejestrowych (PDOiR), który będzie obowiązywał od sezonu 2012/2013. Jego ostateczna wersja zostanie opracowana w najbliższym czasie i przekazana zainteresowanym stronom. Omówiono stan doświadczeń odmianowych rzepakiem ozimym, w tym straty spowodowane przez zimę, z prowadzonych w bieżącym sezonie wegetacyjnym oraz inne sprawy dotyczące systemu badań odmianowych rzepaku, m.in. badanie odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty, odmian typu „clearfield" oraz odmian półkarłowych.

Kiła kapusty w tym sezonie spustoszyła wiele plantacji, dlatego tym bardziej cieszy, że będą rozbudowywane badania na temat odmian, które są tolerancyjne na tę chorobę. Na rynku pojawiło się już ich kilka, np. SY Alister i Mendel F1.

Technologia rzepaku Clearfield firmy BASF stanowi połączenie powschodowego systemu zwalczania chwastów o szerokim spektrum działania z wysokowydajnymi hybrydowymi odmianami rzepaku.

W spotkaniu w COBORU uczestniczyli: członkowie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych - prof. Marek Mrówczyński (przewodniczący) i prof. Iwona Bartkowiak-Broda (zastępca przewodniczącego), przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju - dr inż. Roman Rybacki (prezes) i dr. inż. Lech Kempczyński (dyrektor generalny), przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku - mgr inż. Mariusz Olejnik (prezes), Juliusz Młodecki (wiceprezes) i Roman Białachowski (wiceprezes) oraz siedemnastu przedstawicieli firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych zajmujących się rzepakiem ozimym, a także dyrekcja i pracownicy merytoryczni Centrali COBORU.

Podobał się artykuł? Podziel się!