Straty powodowane przez kiłę kapusty z roku na rok są coraz większe. Wywoływane jest to m.in. przez: rosnący areał uprawy rzepaku ozimego, szybkości rozprzestrzeniania się patogenu, a także brak możności zwalczania go za pomocą środków chemicznych. Jedynym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uprawiać rzepak na terenach opanowanych przez kiłę, jest korzystanie z odmian tolerancyjnych na sprawcę choroby. Wybór jest skromny. W Krajowym Rejestrze Odmian figurują jedynie trzy. Uzupełnieniem oferty jest 10 odmian z cechą tolerancji na kiłę wpisanych do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), ale nie wszystkie można u nas zakupić.

Sprawdziliśmy jakie odmiany są dostępne w Polsce.

Odmiana SY Alister F1 (zarejestrowana w 2014 r.) firmy Syngenta odznacza się wczesnym kwitnieniem i średnio wczesnym dojrzewaniem, a także dobrą tolerancją na suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową i wyleganie. Jak przekonuje hodowca, cechuje ją zarówno wysoka zimotrwałość, jak i wigor wzrostu jesiennego. Jeśli chodzi o plonowanie, to odmiana ta w badaniach rejestracyjnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w roku 2013 wydała plon na poziomie 46,4 dt/ha, czyli 100 proc. wzorca (Visby, Artoga, Chagall, Monolit). Rok wcześniej SY Alister plonował w wysokości 46,2 dt/ha, a wzorzec wynosi 45,3 dt/ha. Jak przekonuje przedstawiciel firmy, materiał siewny tej odmiany będzie szeroko dostępny dla rolników.

Nasiona odmiany SY Alistorm F1 (2015) również Syngenta będą dostępne w dla klientów, którzy zakupili SY Alister F1 w promocji rzepak VIP 2015. Odznaczają się wysoką zimotrwałością, średnio wczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania. W badaniach rejestracyjnych COBORU Alistorm F1 plonował na poziomie wzorca.

Cechą charakterystyczną odmiany Mentor F1 (2015, Rapool Polska) w opinii firmy jest oprócz tolerancji na kiłę kapusty również wysoka plenność. Jak informuje przedstawiciel firmy Artur Kozera, Mentor pod tym względem dorównuje standardowym odmianom mieszańcowym. W badaniach z 2014 r. osiągnął 104 proc. wzorca, co oznacza plon wyższy o 12 proc. w porównaniu z innymi zarejestrowanymi odmianami odpornymi na kiłę kapustnych. Charakteryzuje go bardzo dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie. Wysoka tolerancja na warunki stresowe pozwala sprawdzać się tej odmianie również w uprawach uproszczonych.