Kiła w Polsce nabiera na znaczeniu, od kilku lat stanowi poważne wyzwanie dla plantatorów rzepaku w Polsce, których pola są porażone tym patogenem. Diagnozuje się ją głównie na północy kraju. Badania naukowców jednak wskazują, że jest ona również obecna w Wielkopolsce. Z powodu dużego udziału rzepaku w strukturze zasiewów oraz uproszczonego zmianowania stosowanego w wielu gospodarstwach na tym obszarze, może ona szybko się rozprzestrzenić.

Naukowcy (w składzie prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, prof. dr hab. Marek Korbas, dr Ewa Jajor, mgr Jakub Danielewicz, dr Joanna Kaczmarek) próbowali określić nasilenie występowania pierwotniaka Plasmodiophora brassicae,który wywołuję kiłę kapusty w glebach ornych województwa wielkopolskiego.

W tym też celu losowo pobierali z pól (nie tylko rzepaczanych) próby glebowe, które badane były pod kątem występowania sprawcy kiły. Próby pobrano z gleb wykorzystywanych rolniczo na terenie 31 powiatów wiejskich i 4 powiatów miejskich województwa wielkopolskiego.

W większości badanych prób nie wykryto sprawcy w ilości wystarczającej do wywołania objawów choroby u podatnych roślin kapustowatych. Sprawcy kiły nie wykryto w żadnej spośród gmin miejskich, natomiast jego obecność w takiej ilości w której mogą one powodować objawy chorobowe na roślinach, stwierdzono na polach ośmiu powiatów wiejskich (25,8%). Były to następujące powiaty: gostyński, kaliski, kościański, krotoszyński, średzki, poznański, pleszewski i rawicki.

Wygląda na to, że problem nabierze wkrótce dużego znaczenia. Dane te są niepokojące, ze względu na wyjątkową żywotność zarodników przetrwalnikowych, które po zakażeniu gleby mogą w niej przetrwać do 20 lat. Z drugiej strony patogen ten odznacza się wyjątkowo szybkim rozprzestrzenianiem. Udowodniono, że w ciągu 3 lat z pojedynczych infekcji na niewielkiej liczbie roślin, w sprzyjających warunkach patogen może opanować całą plantację.

Naukowcy są zdania, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Polsce nastąpi dalsze rozprzestrzenianie się tego groźnego i trwałego mikroorganizmu chorobotwórczego.

Tylko działania o charakterze prewencyjnym mogą w pewnym stopniu ograniczyć dalsze rozpowszechnianie się tego patogena. Presję tą można ograniczyć poprzez stosowanie odpowiedniego płodozmianu, zaprzestanie uprawy roślin kapustnych na danym terenie, jak również dokładne czyszczenie z gleby maszyn rolniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!