Oświadczenie ZT w Bodaczowie ma charakter manipulacyjny polegający na tym, że autorzy oświadczenia operując w sposób dowolny i niezgodny z prawdą różnymi faktami, chcą wywołać wrażenie, że winnymi wstrzymania płatności są rolnicy i organizacje rolnicze. Jednak zajęcie komornicze miało miejsce 26 sierpnia, czyli blisko 2 tygodnie temu i ZT nie potrafiąc sobie poradzić przez ten okres ze stosunkowo niewielkim problemem, pokazują tylko swoją nieudolność. Ponadto rolnicy mają prawo a wręcz obowiązek uczynić wszystko co jest dozwolone prawem aby jak najszybciej odzyskać należne im pieniądze także poprzez uzyskanie sądowego nakazu zapłaty i wszczęcia postępowania komorniczego. ZT pokazując się w roli skrzywdzonego liczą na naiwność rolników.

Celem oświadczenia ZT w Bodaczowie jest tylko i wyłącznie znalezienie pretekstu opóźnienia wypłat do których realizacji zobowiązali się w terminie 10 września w wysokości około 50 proc. Usiłując wskazać winnego innego niż same ZT popełniają aroganckie nadużycie.

Wspomniane w Oświadczeniu ZT w Bodaczowie spotkania, nie zakończyły się żadnym porozumieniem, gdyż Zarząd ZT w żaden sposób nie był w stanie się uwiarygodnić i uczestnicy spotkania wszelkie deklaracje ZT byli zmuszeni uznać jako gołosłowne i nie wiarygodne. W związku z tym powoływanie się na spotkania jako wydarzenia mające wstrzymać działania windykacyjne na wniosek rolników jest albo nadużyciem albo naiwnością władz ZT. Wręcz przeciwnie postępowanie sądowe a następnie komornicze wskazujemy rolnikom jako jeden ze sposobów rozwiązania problemu, zachęcamy również do korzystania z usług firm windykacyjnych.

Podana w Oświadczeniu liczba 30 proc. uregulowanych należności jest również nieprawdziwa. 29 sierpnia ZT podały liczbę 25 proc. (też zapewne zawyżoną i w żaden sposób niemożliwą do weryfikacji wobec nie udostępnienia jakichkolwiek dokumentów). Liczba ta jest nieprawdziwa chociażby z tego względu, że od tego czasu nie były realizowane przelewy czyli jak miałaby w ogóle a tym bardziej znacząco wzrosnąć?

Przedkładane rolnikom do podpisu aneksy do umów kontraktacyjnych są również przykładem arogancji ZT, gdyż w żaden sposób nie poprawiają one sytuacji rolnika, a wręcz przeciwnie, podpisując aneks rolnik zrzeka się prawa do dochodzenia odsetek, odszkodowań i kar umownych z tytułu niewykonania przez ZT w Bodaczowie swoich zobowiązań. Ponadto kwota należności które mają być uregulowane do 10 września została sprytnie określona „do 50 proc. „ znaczyć to może każdą kwotę nawet najmniejsza. Jest to kolejny przykład nadużycia ze strony ZT w Bodaczowie

Ze względu na manipulowanie faktami przez ZT w Bodaczowie informujemy, że bez udostępnienia wiarygodnych dokumentów wszelkie oświadczenia i deklaracje ZT traktujemy jako nie zasługujące na uwagę.

Podobał się artykuł? Podziel się!