Proponujemy rolnikom cztery sposoby rozwiązania problemu:
1.wystąpić na drogę sądową składając pozew do Sądu Rejonowego w Zamościu, Sąd Okręgowegy w Zamościu I Wydział Cywilny ul. Partyzantów 10; 22-400 Zamość
2. skorzystanie z usług firmy windykacyjnej
http://www.indos.com.pl Marcin Szarmach 601 727 860
3. kompensata zadłużenia poprzez wybranie należności w formie śruty rzepakowej
4. podpisanie aneksu i tym samym wyrażenie zgody na propozycję ZT w Bodaczowie.

Ponadto ZT oświadczyły, że rolnicy zobowiązani na podstawie umów kontraktacyjnych bądź innych do dostarczenia rzepaku jarego mogą być zwolnieni z tego obowiązku na podstawie oświadczenia woli.

W związku z trwającą od początku sierpnia trudną sytuacją związaną z opóźnieniami w płatnościach za dostarczany do Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie rzepak, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku przedstawia poniżej kalendarium zdarzeń i aktualną ocenę sytuacji.