Po raz pierwszy spotkanie odbyło się w tak pięknych warunkach, przy słonecznej i stosunkowo ciepłej pogodzie.

Wegetacja nie ruszyła tak gwałtownie jak by się wydawało po panujących ostatnio temperaturach, jeszcze chłodne noce wstrzymują ten proces -powiedział na spotkaniu Tomasz Jaskulski z firmy BASF. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie nieco wyhamuję gdyż spodziewane jest ochłodzenie oraz deszcze, a w niektórych rejonach kraju nawet śniegi - dodaje.

Tym samym i sami rolnicy też troszkę przystopują i będą mieli czas na przeanalizowanie swoich działań oraz najbliższych zamierzeń.

Podczas spotkania Tomasz Jaskulski oraz Szymon Łączny omówili ogólne warunki pogodowe, które miały istotny wpływ na rozwój rzepaku. Na stan plantacji duży wpływ miała miniona zima, która była raczej łagodna. Charakteryzowała się umiarkowanymi temperaturami powietrza, krótkotrwałymi mrozami oraz niższymi niż średnia wieloletnia opadami śniegu. To wpłynęło pozytywnie na przezimowanie rzepaku i nie odnotowuję się większych uszkodzeń w plantacjach. Jedynie na części kraju (centrum i część zachodnia) rzepaki straciły liście. To był efekt pokrywy lodowej jaka się ukształtowała na polach po nadejściu gwałtownego mrozu jaki przyszedł po opadach deszczu. Na szczęście pąk wierzchołkowy jest nienaruszony, roślina szybko powinna odbudować masę liściową.

Poletka z rzepakiem wyglądają w Jarosławcu dobrze, żadna z 26 testowanych odmian nie wymarzła, widać jedynie różny wigor początkowy na poszczególnych poletkach. Związane jest to oczywiście z cechami odmianowymi jak również z technologią i ochroną uprawy.

Brak pokrywy śnieżnej i szybka możliwość wjechania w pole spowodowało, że w tym roku plantatorzy rzepaku ozimego przystąpili wyjątkowo wcześnie do nawożenia azotowego.
Rzepaki w Jarosławcu zasilono już 27.02.2014 saletrą amonową w dawce 300kg nawozu na hektar. Siarkę natomiast zastosowano w postaci Kizerytu w dawce 200 kg/ha. Planowana jest jeszcze jedna dawka azotu na około 3-4 tygodnie przed kwitnieniem oraz nawożenie dolistne nawozami firmy Adobe, zgodnie z zaleceniami firmy.