Wśród 128 widniejących w Krajowym Rejestrze odmian rzepaku ozimego tylko 17 pochodzi z polskich hodowli. Ich udział sięga zaledwie 13 proc. Można zatem sądzić, że stanowią margines uprawy. Tymczasem rzeczywistość przedstawia się zgoła inaczej. Obszar, jaki jest nimi obsiewany, należy mierzyć setkami tysięcy hektarów. Co jest powodem dużej ich popularności? Z całą pewnością przeświadczenie plantatorów rzepaku, że odmiana wyhodowana w naszych warunkach jest najlepiej przystosowana do panujących warunków siedliskowych - zarówno glebowych, jak i klimatycznych. Inną przyczyną jest fakt, że w zdecydowanej większości są to odmiany liniowe, które systematycznie tracą na znaczeniu, niemniej stanowią ok. 40 proc. całości areału rzepaku ozimego w Polsce, czyli znacznie ponad 300 tys. ha. Lwią część tego obszaru zajmują właśnie polskie odmiany. Zaglądając do zestawień Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, łatwo się zorientować, które są reprodukowane na największej powierzchni, a tym samym cieszą się aktualnie szczególną popularnością wśród rolników. Oto ich opisy.

Monolit - polska odmiana wyhodowana przez HR Strzelce. Do Krajowego Rejestru trafiła w 2008 r. Jest jedną z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w Polsce. Cechuje ją duża elastyczność w stosunku do warunków pogodowych, co wpływa na jej wierność plonowania w latach. Bardzo dobra mrozoodporność, potwierdzona wynikami doświadczeń COBORU w 2012 i 2015 r. Istotną jego cechą są niskie wymagania glebowe. Może być uprawiany na glebach lżejszych, mozaikowatych. Figuruje na liście odmian szczególnie zalecanych do uprawy w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i łódzkim.

• Bazalt - kolejna polska odmiana populacyjna zgłoszona do COBORU przez HR Smolice i wpisana do Krajowego Rejestru w 2016 r. Charakteryzuje ją wysoki potencjał plonowania, duża tolerancja na słabsze warunki glebowe oraz silny wigor wzrostu początkowego, przez co jest mniej wrażliwa na susze w okresie siewów rzepaku. Rośliny są wysokie jak na odmianę populacyjną, ale odporne na wyleganie. Ponadto wykazują podwyższoną odporność na choroby grzybowe - suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych.