Rzepak nie jest rośliną łatwą w uprawie. O wysokie plony można "powalczyć" jedynie na glebach żyznych, zasobnych w próchnicę i wapń. Jednocześnie wymaga starannej uprawy gleby, siewu nasion w optymalnym terminie agrotechnicznym, dużych nakładów na nawożenie, ochrony przed chwastami, szkodnikami i chorobami.

Bardzo ważnym czynnikiem, mającym istotny wpływ na wielkość plonu jest odpowiedni dobór odmiany. W powiedzeniu "nie ma złych odmian, są tylko odmiany źle dobrane" jest dużo prawdy, bo w skali kraju obserwujemy bardzo duże zróżnicowanie odmian wybieranych do uprawy. Wybór ten jest w dużym stopniu uzależniony od rejonu. Warunki glebowe i klimatyczne na Suwalszczyźnie znacznie odbiegają od tych na Dolnym Śląsku czy Opolszczyźnie. To zróżnicowanie znajduje odzwierciedlenie w wynikach doświadczeń COBORU. Często wynik średni w skali kraju nie odzwierciedla bardzo dobrego "dopasowania" do lokalnego rejonu klimatycznego. Do Krajowego Rejestru co rok wpisywanych jest kilkanaście nowych odmian rzepaku ozimego, ale tylko niektóre z nich zaistnieją szerzej na rynku. Rolnik, mając tak szeroki wybór, może i powinien próbować nowości, ale na ich szersze zastosowanie dobrze zdecydować się po kilku latach próby. Takie podejście minimalizuje ryzyko, a jednocześnie zapewnia korzyści plantatorowi z wykorzystania postępu biologicznego. A na tym przecież wszystkim zależy. Mówiąc o odmianach "bezpiecznych", trzeba pamiętać, że ta definicja jest bardzo pojemna i obejmuje nie tylko takie cechy, jak: plenność i zimotrwałość odmiany, lecz także odporność na choroby, wyleganie, dynamikę wzrostu początkowego (tzw. wigor), zimotrwałość, termin kwitnienia i dojrzewania, które to czynniki mogą zaważyć w kolejnym sezonie wegetacyjnym na końcowym plonie danej odmiany. Najpewniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest uprawa kilku odmian. Zabezpieczamy się w ten sposób przed wystąpieniem wielu niekorzystnych zdarzeń, które mogą prowadzić do straty plonu.

W temacie numeru najnowszego wydania miesięcznika "Farmer":

Najnowsze odmiany rzepaku ozimego

Najpopularniejsze polskie odmiany

odmiany tolerancyjne na kiłę kapusty

Podobał się artykuł? Podziel się!