Obie organizacje chcą zminimalizować ryzyko obniżenia plonowania rzepaku z powodu niewłaściwego doboru odmian i pogorszenia jakości materiału siewnego. Dlatego podjęły działania na rzecz zmian ukierunkowanych na wyeliminowanie ryzyka sprzyjającego dalszej obniżce plonowania i jakości. W tym celu zalecają wykorzystanie odmian o najwyższym potencjale plonowania, które są dostępne na krajowym rynku materiału siewnego.

Organizacje widzą następujące problemy, które trzeba będzie rozwiązać w najbliższym czasie:
- w uprawie znajdują się odmiany niedostosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych i nieznanej przydatności dla rolników i przemysłu olejarskiego,
- niski udział mieszańców w powierzchni uprawy rzepaku,
- coraz bardziej utrudnione i niejasne dla producentów surowca podstawy do podejmowania decyzji o wyborze odmian,
- silna pozycja firm dystrybucyjnych wprowadzających odmiany według parytetu zysku, a nie jakości i przydatności dla producentów nasion i oleju, co skutkuje bardzo wysokimi cenami materiału siewnego i stosowaniem niekwalifikowanego materiału siewnego,
- rozregulowanie rynku materiału siewnego poprzez wprowadzenie do sprzedaży odmian na wyłączność.

Podobał się artykuł? Podziel się!