W spotkaniu uczestniczyli: prezesi Agencji: Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rynku Rolnego, jak również pracownicy merytoryczni departamentów agencji i ministerstwa, współpracujących z grupami producentów rolnych.

W czasie spotkania zostały omówione następujące tematy:

1. Bieżące problemy działalności grup producentów rolnych jako przedsiębiorców;
2. Wykorzystanie zbóż na cele energetyczne;
3. Zwolnienie z podatku dochodowego środków pomocowych dla grup producentów rolnych od 2007 r.;
4. Plany związane z utworzeniem związku grup producentów zbóż i nasion roślin oleistych.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o aktualnym stanie zorganizowania producentów zbóż i nasion roślin oleistych w grupy producentów rolnych, możliwości korzystania przez grupy z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z kredytów preferencyjnych oraz o funkcjonowaniu i działalności austriackich grupy producentów zbóż i nasion roślin oleistych.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!