Niskie temperatury powietrza jakie zanotowano w grudniu i drugiej połowie stycznia pojawiły się wraz z opadami śniegu, które ochroniły część nadziemną roślin oraz nie spowodowały głębokiego przemarznięcia gleby w wyniku czego również system korzeniowy nie ucierpiał.
W związku z dużym zróżnicowaniem plantacji (termin i gęstość siewu, odmiana, stosowanie regulatorów wzrostu jesienią, nawożenie) jednym z pierwszych kroków, jaki należy uczynić na początku wegetacji jest ocena stanu przezimowania roślin i na jej podstawie powinniśmy zaplanować dalsze działania na danym polu. W celu dokonania prawidłowej oceny stanu przezimowania powinniśmy policzyć ilość zdrowych roślin/m2. Najlepiej rośliny wykopać i dokonać dokładnej oceny poszczególnych części roślin.

Rośliny, które słabo przezimowały charakteryzują się:

  • zredukowaną masą liściową (brak zielonej masy fot. 1 i 2)
  • przemarzniętą szyjką korzeniową i stożkiem wzrostu(po ściśnięciu szyjki korzeniowej wydostaje się woda fot. 3 i 4),
  • przemarzniętym korzeniem (skórka korzenia łatwo się odrywa, przy próbie wyrwania rośliny z gleby korzeń ulega silnemu uszkodzeniu, a nawet zostaje w glebie (fot. 5 i 6)
  • brakiem świeżych przyrostów korzeni (fot. 5 i 6)

Rośliny, które dobrze przezimowały charakteryzują się:

  • zdrową i zieloną rozetą z dużą masą liściową (fot. 7)
  • zdrową szyjką korzeniową z dużą ilością zgromadzonych składników pokarmowych(fot. 8),
  • zdrowym korzeniem oraz dużą ilością nowych przyrostów korzeni(rośliny takie trudno wyciągnąć z gleby i nie dochodzi do rozerwania korzeni fot. 9 i 10), 
  • szybkim wigorem początkowym (szybkie ruszenie wegetacji)

Po dokładnym obliczeniu zdrowych roślin/m2 wyciągamy wnioski. Zakładamy, że obecnie optymalny wysiew odmian hybrydowych to 40 szt./m2, a odmian populacyjnych 50 szt./m2 (fot. ocena przezimowania)