W tym roku w całym kraju warunki wilgotnościowe w okresie siewu rzepaku bywają dość zmienne. Są rejony gdzie niewystarczające uwilgotnienie gleby nie pozwala na wykonanie przedwschodowych zabiegów doglebowych, ale i są takie gdzie wilgoci jest dosyć. W przypadku nie wykonania takiego zabiegu, istnieją oczywiście inne również skuteczne metody powschodowego odchwaszczania. 

Wybór jest duży. W zależności od substancji czynnych można je stosować w różnych fazach rozwojowych rzepaku oraz chwastów. Nalistną ochronę przed chwastami można zacząć już od fazy liścieni, poprzez prawie całą jesienną wegetację, aż do późnej jesieni gdy rzepak ma wytworzone 8 liści właściwych.

Preparatami, które mogą być użyte praktycznie przez cały okres powschodowej wegetacji rzepaku oparte są na substancji etametsufuron metylu. Są to Oleas 75WG + Trend 90EC oraz Salsa 75 WG + Trend 90 EC. Oba preparaty można użyć gdy chwasty są w fazach liścieni do 2 liści właściwych.

Substancją czynną o szerokim spektrum działania jest metazachlor. W niektórych preparatach i w określonych warunkach może być również stosowany doglebowo. Powschodowo może zostać użyty od 2 liści rzepaku, w przypadku gdy chwasty nie osiągnęły fazy 2liści. Metazachlor znajdziemy w: AgroMetazachlor 500SC, Bora 500 SC, Dakota 500 SC, Fuego Extra 500 SC, Fym 500SC, Golden Metaz 500 SC, Helm Rap 500 SC, Mashoma 500 SC, Metazachlor, Metazanex 500SC, Meteor 500SC, Naspar 500SC, Oscar 500SC, Rapsan 500SC.

Metazachlor jest jednym z najbardziej popularnych komponentów mieszanin. I tak: metazachlor+dimetenamid-P odnajdziemy je w preparatach Butisan Duo 400EC oraz Springbok 400EC. Metazachlor + chinomerak są zawarte w preparatach Permuson 416 SC oraz Sultan Top 500SC. Potrójna kombinacja metazachlor+ chinomerak+dimetenamid-P to preparat Butisan Star Max 500 SE.

Ciekawą alternatywą jest mieszanina trzech substancji aktywnych chinomerak+metazachlor+imazamoks. Zastosować ją można tylko i wyłącznie w określonych odmianach rzepaku oznaczonych symbolem CL. Zawarta jest w preparacie Cleravis 492,5 SC. Stosowana może być na wschodzące chwasty do 4 liści chwastów, natomiast rzepak powinien być w fazie od 2 do 4 liści właściwych.