Coraz częściej z powodu np. przebiegu pogody rolnicy zmuszeni są wysiać rzepak poza terminami optymalnymi. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom, przygotowaliśmy zestawienie odmian polecane na opóźniony siew. Hodowle roślin dysponują bowiem odmianami rzepaku o bardzo dynamicznym wzroście nawet w warunkach skracającego się dnia. Umożliwia to osiągnięcie przez nie właściwej wielkości morfologicznej i dojrzałości fizjologicznej przed nadejściem zimy. Dlatego nadają się one do wysiewu w tzw. terminach opóźnionych. Jednak określenie tego czasu nie jest wcale proste. Według jednych źródeł jest to kilka dni po 25 sierpnia, a według innych - kilka dni po 31 sierpniu. Generalnie siewu opóźnionego nie poleca się przeprowadzać po 10 września. Z kolei określenie tego optymalnego terminu również nie jest łatwe, gdyż zależy od regionu Polski. Dlatego termin opóźniony również należy traktować pod tym względem elastycznie. Dopuszczalne terminy przypadają na 20-31 sierpnia.

PLUSY I MINUSY

Co warto wiedzieć o opóźnionym siewie? Do minusów tego zabiegu należy fakt, że wiąże się on z pewnym ryzykiem i może spowodować niewielki spadek plonu. Dlaczego? Roślina ma jesienią mniejsze zdolności plonotwórcze i z powodu zwykle słabiej rozwiniętych korzeni będzie bardziej cierpiała na niedobory wody wczesną wiosną. Dzieje się tak zwłaszcza, kiedy susza wystąpi w okresie kwitnienia i dojrzewania rzepaku. Stres suszy odbija się silniej na roślinie, która nie zdążyła wykształcić się odpowiednio jesienią, tak że nie dorówna ona plonom tym dobrze rozwiniętym przed zimą. Zatem późne siewy wiążą się z niebezpieczeństwem zbyt słabego wykształcenia roślin, co przekłada się na plon. Z drugiej jednak strony coraz częściej mamy do czynienia z długą i ciepłą jesienią, co skutkuje tak dobrym rozwinięciem rzepaku, że nierzadko potrzebuje on ingerencji regulatorem wzrostu i to nawet dwukrotnie.

Późny siew wiąże się też z pozytywnymi aspektami. Jakimi? Jednym z nich jest łatwiejsze rozplanowanie prac w gospodarstwie i możliwość "wyrobienia" się z nimi po żniwach - co będzie istotne zwłaszcza w gospodarstwach, które prowadzą produkcję towarową. Dodatkowo w ten sposób chroni się plantacje przed dużą presją szkodników wczesnojesiennych, jak również chorobami, np. kiłą kapusty, ponieważ choroba ta dla rozwoju potrzebuje ciepłej pogody i wysokiej wilgoci. Wysiewając nasiona później, zmniejsza się ryzyko porażenia.