Kiła kapusty to choroba płodozmianowa, której sprawcą jest Plasmodiophora brassicae, patogen odglebowy, którego zarodniki przetrwalnikowe mogą zalegać w podłożu do 8 lat nie tracąc przy tym zdolności do porażania. Przeciwko tej chorobie ma żadnych zrejestrowanych środków ochrony roślin.

W celu ograniczania porażenia rzepaku przez sprawcę kiły kapusty największe znaczenie ma przestrzeganie zasad agrotechnicznych takich jak chociażby uprawa rzepaku na glebach o uregulowanym pH, przestrzeganie odpowiedniego zmianowania, rezygnacja z roślin kapustnych sianych w międzyplonach, niszczenie chwastów z rodziny kapustnych. Dobrym wyjściem jest także zaniechanie uprawy rzepaku na kilka lat. Z kolei decyzja o przerwie w uprawie może być bardzo trudna. W takich sytuacjach z pomocą przyszła hodowla, która dostarcza na rynek coraz więcej odmian o podwyższonej tolerancji na tego patogena. Poniżej podajemy przykłady takich odmian. 

SY Alister - odmiana została zarejestrowana w 2012 r. w Danii oraz Niemczech, w Polsce w 2014 r. SY Alister jest odmianą o dobrej zimotrwałości, wczesnym terminie kwitnienia, średnio wczesnym terminie dojrzewania i dużej tolerancji na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu jesiennego, mimo to ma obniżoną podatność do wybijania w pęd jesienią. Szybkie tempo wzrostu powoduje, że odmiana może być również uprawiana w technologiach bezorkowych. Najwłaściwszym terminem siewu jest siew w terminach optymalnych do terminów nieco opóźnionych.

SY Alistorm F1- to odmiana odporna na powszechne rasy kiły kapusty występujące w Polsce. Odmianę wyróżnia wysoka zimotrwałość, niskie wymagania glebowe oraz wysoka tolerancja na wyleganie.
Archimedes F1- odmiana mieszańcowa z odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty i dodatkowo na suchą zgniliznę kapustnych – (gen Rlm7). Odmiana o wysokim potencjale plonowania. Ponadto charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością oraz wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion.

Mentor F1 – zarejestrowana w 2015 r. Badania rejestrowe pokazują, że Mentor F1 dorównuje potencjałem plonowania standardowym odmianom mieszańcowym. Posiada dobrą zimotrwałość i odporność na wyleganie. Wysoka tolerancja na warunki stresowe pozwala sprawdzać się tej odmianie również w uprawach uproszczonych.