Plon wzorca (wszystkie badane odmiany) był porównywalny jak w roku 2013 – 51,2 dt/ha i wynosił 51,4 dt/ha. Z kolei w roku 2014 plon był najwyższy i wynosił 61,4 dt/ha.

Wśród odmian mieszańcowych najwyższe plony dały takie odmiany jak:
- Inspiration – 108 proc. wzorca,
- Bonanza – 108 proc. wzorca,
- Marcopolos – 107 proc. wzorca,
- DK Exssence – 107 proc. wzorca,
- DK Exclusiv – 106 proc. wzorca,
- DK Exstorm – 106 proc. wzorca,
- Graf – 106 proc. wzorca,
- SY Polana – 106 proc. wzorca,
- Visby – 105 proc. wzorca,
- Arsenal – 105 proc. wzorca,
- Shrek – 105 proc. wzorca,
- SY Saveo – 105 proc. wzorca.

Wyniki plonowania odmian mieszańcowych ze Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA):
- Hybrirock – 115 proc. wzorca,
- Atenzo – 110 proc. wzorca,
- DK Excellium – 110 proc. wzorca,
- DK Explicit – 110 proc. wzorca.

Wśród odmian populacyjnych najwyższe plony dały odmiany Sidney (106 proc. wzorca) i Harry (101 proc. wzorca).

Jak plonowały odmiany rzepaku w poszczególnych miejscowościach ? Okazuje się, że najwyższe plony osiągnięto w miejscowości Śrem Wójt. – 54,5 dt/ha, następnie w Słupii – 53 dt/ha, w Sulejowie – 51,2 dt/ha, a w Pawłowicach – 46,8 dt/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!