Wystąpienie więcej niż dwóch chrząszczy na roślinie często nobilituje rolników do wykonania oprysków. Tymczasem pojawienie się dwóch osobników na roślinie nie świadczy jeszcze o konieczności przeprowadzenia zabiegu. Wprawdzie próg szkodliwości dla słodyszka rzepakowego w zwartym kwiatostanie (BBCH 50-52) to 1 chrząszcz na roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 53-59) to 3-5 chrząszczy na roślinie, zatem kiedy wykonać oprysk?

Oprysk przeciwko słodyszkowi wykonujemy w momencie przekroczenia przez szkodnika progu szkodliwości. Jednak dla prawidłowej oceny sytuacji na polu konieczna jest jego lustracja. Trzeba się przyjrzeć roślinom w różnych miejscach pola.

Dlatego też w zależności od kształtu pola albo sprawdza się dookoła brzegi pola i dzieli obszar po przekątnej lub losowo ocenia rośliny w kilku różnych miejscach pola, które reprezentują cały jego obszar. Sprawdzając obecność występowania szkodnika ocenę przeprowadza się każdorazowo na 1m2 lub na 100 roślinach. Dopiero wówczas, na podstawie tak przeprowadzonej oceny plantacji wyciąga się śrenią i jeśli przekroczony zostanie próg szkodliwości wykonuje się oprysk przeciwko słodyszkowi rzepakowemu jednym z dostępnych preparatów.

Podobał się artykuł? Podziel się!