Dobrym sposobem monitorowania obecności agrofagów w łanie jest wystawienie w nim tzw. żółtych naczyń. Najlepiej, aby były one zlokalizowane na brzegu pola, ponieważ wówczas monitoring jest miarodajny. Główny nalot szkodnika poprzedzony jest bowiem lotem mniejszej liczby chrząszczy, które początkowo gromadzą się właśnie na brzegach pól.

Niestety praktyka nadal rzadko wykorzystuje to proste rozwiązanie. Jadąc przez Polskę i obserwując plantację tylko na nielicznych, wielkoobszarowych plantacjach można zobaczyć te żółte naczynia.

Trzeba wiedzieć, że oprócz nich na polach można wystawić też żółte, ale tablice lepowe, które również pozwolą policzyć liczbę chrząszczy. Powinno się je umieszczać w miejscach osłoniętych lub w zagłębieniach terenu, ponieważ ustawione na odkrytych, wietrznych stanowiskach nie zawsze spełniają swoje zadanie.

Próg ekonomicznej szkodliwości, przy którym stosuje się ochronę chemiczną, wynosi w okresie zwartego kwiatostanu rzepaku: jeden chrząszcz na jednej roślinie. W fazie luźnego kwiatostanu: 3 do 5 chrząszczy na roślinie. Na razie jednak za wcześnie na ochronę łanu, a i progi szkodliwości nie zostały przekroczone.

Podobał się artykuł? Podziel się!