W Krajowym Rejestrze znajduje się obecnie 111 odmian rzepaku ozimego. Wybór jest jednak znacznie szerszy. Należy bowiem uwzględnić możliwość sięgnięcia po materiał siewny odmian wpisanych do unijnego Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Wybór nie jest zatem łatwy. Z pomocą w podjęciu decyzji przychodzi ranking odmianowy opracowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO). Specjaliści dokonali wielocechowej oceny porównawczej 62 odmian rzepaku ozimego, w tym 20 populacyjnych i 42 mieszańcowych. Poszczególne cechy użytkowe mają różny udział procentowy w ocenie końcowej:

plon nasion - 55 proc.,

zdolność przezimowania - 15 proc.

zawartość tłuszczu w nasionach - 15 proc.,

odporność na wyleganie - 3 proc.,

odporność na zgniliznę twardzikową - 3 proc.,

odporność na suchą zgniliznę - 3 proc.,

odporność na choroby podstawy łodyg - 3 proc.,

odporność na czerń krzyżowych - 3 proc.,

odporność na wyleganie - 3 proc.

Oceny dokonano na podstawie danych doświadczalnych (z lat 2012-2014) uzyskanych w ramach prac dotyczących Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego nadzorowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

PODZIAŁ NA GRUPY

Odmiany zostały uszeregowane od najlepszych (100 pkt) do najsłabszych. Jednocześnie podzielono je na trzy grupy. W I są odmiany najlepsze, w II uznane za średnie, a w III najsłabsze w tym zestawieniu.

Najlepsze w zestawieniu odmiany populacyjne - Arot, Sherlock, ES Scarlett, Ametyst, Adriana, Lohana - nie mają istotnych wad. Cechuje je wysokie lub dość wysokie plonowanie oraz dobra lub przeciętna zimotrwałość i zdrowotność. Grupę II stanowi 9 odmian dobrych: Quartz, Tactic, Goya (CCA), Monolit, Pamela, Gloria, Harry, DK Cadet, Bogart. Do III grupy trafiły: Brendy, Chagall, Bellevue, Vision (CCA), Starter.

W wypadku odmian mieszańcowych grupę I tworzy 14 odmian: DK Exquisite, Minerva, Garou, Mercedes, DK Impression CL, Arsenal, SY Marten, PR40W20 (CCA), Abakus, DK Exstorm, Visby, Xenon, PR44W29 (CCA), Marathon. Cechuje je wysoka plenność, dobra lub dość dobra zimotrwałość i wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

Dość wysoko plonują także odmiany grupy II: Tores, Gladius, Rohan, Sherpa, Inspiration, Bonanza, SY Kolumb, Artoga, Marcopolos, SY Carlo, Albatros (CCA), NK Caraval (CCA), PR46W24 (CCA), Rumba, SY Cassidy, Konkret, DK Exclusiv, NK Technic, NK Petrol, Finesse, Alessio. Cechuje je ponadto dobra zdrowotność, ale przeciętna zawartość tłuszczu w nasionach oraz przeciętna lub mała zimotrwałość.