W Krajowym Rejestrze Odmian (KRO) znajduje się obecnie 111 odmian rzepaku ozimego. Do tego dochodzą jeszcze liczne odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmianowego (CCA). Dlatego wybór konkretnej pozycji dla rolnika nie jest wcale łatwy.

Z pomocą przychodzi zestawienie opracowane przez PSPO. Jej pierwsza część dotyczy odmian populacyjnych – 20 pozycji, kolejna – mieszańcowych.

W rankingu znajdują się zarówno odmiany z KR, jak i CCA. Eksperci PSPO ustalili wagi dla cech następująco: plon nasion – 55 proc., zdolność przezimowania oraz zawartość tłuszczu w nasionach – po 15 proc., odporność na wyleganie oraz na 4 ważniejsze patogeny rzepaku po 3 proc.

Oceny porównawcze i rankingi odmian wykonano na podstawie danych z doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Uwzględniono dane z lat 2012-2014.

W rankingu odmiany są uszeregowane począwszy od najlepszych (100 pkt.) do stosunkowo gorszych oraz wydzielono 3 grupy odmian o podobnych właściwościach. W grupie nr 1 są odmiany najlepsze, w grupie nr 2 odmiany dość dobre, a w grupie nr 3 odmiany gorsze od pozostałych pod względem zespołu 8 cech.

- Najlepsze odmiany populacyjne (grupa 1) nie mają istotnych wad. Cechuje je względnie wysokie lub dość wysokie plonowanie oraz dobra lub przeciętna zimotrwałość i zdrowotność. Drugą grupę stanowi 9 odmian dobrych, a nieliczne odmiany grupy 3 są mniej plenne od poprzednich – informuje PSPO.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!